Valet öppenvård

Valet är en öppenvård där vi specialiserat oss på beroendesjukdomar. Vi erbjuder evidensbaserad och individanpassad behandling. Hos oss får du hjälp och stöd för att tillfriskna från ditt aktiva beroende utifrån en helhetssyn.

Med en helhetssyn avser vi inte endast den beroende utan erbjuder även hela familjen verktyg för ett gemensamt tillfrisknade

Vi är specialister inom Minnesotamodellen, Kognitiv Beteendeterapi, enskilda samtal, gruppterapi, kost och motion. Vi ger de närstående hjälp och stöd genom våra olika anhörig- och medberoendeprogram.

Vi vet hur det känns att leva med oron, rädslan och förundran över vad som håller på att hända. Efter snart 30 år i branschen vet vi vad vi gör, vi kan beroende och vet att ett tillfrisknande är möjligt med rätt verktyg och metoder.

Har du ett problem som du har funderat över länge? Nu behöver du inte fundera längre, kontakta oss för att boka ett möte helt kostnadsfritt.