Certifierad Recovery Coach Utbildning 16-20 jan 2017

posted in: Beroende, Utbildning | 0

Hjälp andra och lämna ett bestående avtryck Som Recovery Coach skapar du långvariga, positiva förändringar i livet inte bara för din klient, utan också för en hel familj, för nära och kära. Du hjälper människor som har ett skadligt bruk eller beroende att gå igenom ett förändringsarbete och blir länken till ett fantastiskt liv. Var med i en bransch som växer Efterfrågan på utbildade Recovery Coaches ökar stadigt världen över. Nya behandlingar och metoder utvecklar och effektiviserar. Var med i en bransch som fortsätter att växa! Utbildningen hålls av Janique Svedberg som är beroendeterapeut … Läs mer»

Valet Livsstilsgrupp – torsdagar jämna veckor

posted in: Beroende, Livsstil | 0

Att vara beroende och leva drogfri innebär en ny livsstil, nytt sätt att leva – livet ut. För våra klienter som har gått Valets 18 månaders (tidigare 2 års) behandling, så har nätverket från den tiden spelat en avgörande roll i tillfrisknandet för många. Därför arbetar vi för att detta ska få finnas kvar för våra klienter efter att behandlingen har avslutats, precis som ni önskade! Torsdagar varje jämn vecka, kl 18:00 – 20:00, så träffas öppnar vi dörrarna för er. … Läs mer»

Ett beroende – flera utlopp

posted in: Behandling, Beroende, Hjärnan | 0

På Valet arbetar vi efter vår devis ”Ett beroende – flera utlopp”. Vi vet efter många års erfarenhet, att beroenden är väldigt lika varandra oavsett drog eller agerande! Det gäller också att vara uppmärksam på att när man slutar med en drog eller agerande, så vill hjärnan helst hitta ett annat utlopp… Att arbeta med hållbar individanpassad beroendevård innebär att vi har ett långsiktigt tillfrisknande som målsättning. För att nå det behöver vi möta varje individ utifrån hans/hennes förutsättningar och … Läs mer»

Anhörig – och medberoendehelg

posted in: Beroende, Utbildning | 0

Var går gränsen… mellan medberoende och att bryr sig om sina närstående? Att hjälpa och värna om sina nära och kära är något som ingår i både föräldraskapet och i att vara en god vän. Men när det tär på den anhörige både psykiskt och fysiskt finns det risk för att relationen blir dysfunktionell där flera familjemedlemmar mår dåligt. Anhörig- och medberoendehelgen har till syfte att ge en introduktion till beroendesjukdomen samt vilka metoder och verktyg som finns för att kunna tillgodose sina egna behov och att skapa en varaktig förändring i livet … Läs mer»

Utbildning – Beroende i arbetslivet

Heldagsutbildning – beroende i arbetslivet Att vara beroende… och leva drogfri innebär en ny livsstil, nytt sätt att leva – livet ut. Vi på Valet brinner inte bara för våra klienters drogfrihet, utan också för att inspirera till en meningsfull tillvaro och att värna om hälsan – livet ut. Vi vet också hur viktig arbetsplatsen är för de flesta av oss och här det finns stora möjligheter till att upptäcka, påverka och stötta! I vår öppna heldagsutbildning får du med personalansvar uppdaterad information om vad ett beroende egentligen … Läs mer»

1 11 12 13 14