Frukostmöte – Alkoholmätare twentyfourseven

posted in: Frukostmöte | 0

Anmäl dig här!

platser bokas

Ja tack! Jag vill ha nyhetsbrev med information från Valet!

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for PayPal...

07 Feb 2018

Förstärkt stöd från recovery coach med alkoholmätare under behandling vid skadligt bruk eller beroende av alkohol.

Från kl 08:00 till kl 09:30

En person anmäld.

Under perioder i behandling vid alkoholberoende kan en alkoholmätare som klienten bär med sig och använder flera gånger per dygn komma väl till pass. Den kan ge en förstärkt motivation och utrymme att ta till sig behandlingen bättre. Att bevisa sin nykterhet för arbetsgivare och anhöriga gör att fokus kan ligga på tillfrisknande och umgänge med familj, barn och vänner.

Föreläsare

Valet informerar om hur alkoholmätare användas under behandling på Valet och vad det innebär för klient, arbetsgivare och anhöriga.

För vem?

HR- och personalansvariga inom näringslivet och offentlig sektor. 

Paneldiskussion

Har du frågor du vill ställa till oss? Skicka in dem i samband med din anmälan!