Certified Sober Intervention Training


Anmäl dig här!

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for PayPal...

12 Feb 2018  -  14 Feb 2018

En utbildning för kunna hjälpa familjer att bryta igenom någons förnekelse och hjälpa henne eller honom till en nykter tillvaro