Certifierad Recovery Coach

Utbildningen till certifierad recovery coach & sober companion är till för dig som är intresserad av att hjälpa till att främja och stötta vid tillfrisknande från diverse beroenden och andra destruktiva beteenden. Utbildningen kommer ge dig som deltagare all kunskap för att aktivt kunna arbeta som Certifierad Recovery Coach & Sober Companion.

 

Utbildning sker utfirån stadgar enligt:

OASAS (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services of New York State) Efter genomförd utbildning erhåller du ett Certifikat och kan åta dig uppdrag som Recovery Coach och Sober Companion. 

Modeller vi använder oss av:

 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • REBT (rational emotive behaviour therapy)
 • MI (motivational interviewing)
 • 4-point program
 • Family therapy

Kravet för att gå utbildningen är en eller flera av nedanstående kriterier: 

 • Steg ett-utbildning
 • Psykologutbildning
 • Socionomutbildning
 • Certified coach-utbilding (ICC, ICF eller NLP)
 • Läkarutbildning
 • Addiktologutbildning
 • Vårdutbildning
 • Sorgbearbetning
 • Sockerberoendeutbildning
 • Spelberoendeutbildning
 • MI-utbildning
 • KBT-utbildning

Ubildningsinnehåll: 

Första dagen:
 • Vi börjar med att lägga fokus på att skapa en trygg inlärningsmiljö där kunskap kan delas och antaganden och värderingar ifrågasättas. Deltagarna får under första dagen en fast grund inom terminologin. Vi gör förtydliganden kring rollerna och bygger kunskap kring olika typer av beroenden, såsom alkohol, droger, sex, spel, mat, arbete och annat destruktivt beteende.
Andra dagen:
 • Fokus för dag två är att utforska optimala sätt att arbeta med människor. Både kunskapsinhämtning och kompetensutveckling kommer att ske i rollen som recovery coach & sober companion.
Tredje dagen:
 • Dag tre handlar om återhämtningsmodeller, förändringsmodeller, förebyggande av återfall och riktar ett starkt fokus på att lära sig hur man framgångsrikt kan motivera andra till positiv förändring.
Fjärde dagen:
 • Dag fyra består av två tydliga delar: kunskap och kompetensutveckling i frågor om andlighet, kulturell kompetens och etik. Vi tittar även på vilka resurser som finns i olika städer och hur man kommer åt dem.
Femte dagen:
 • Dag fem handlar om förverkligande, vi diskuterar vad det innebär att bli en recovery coach & sober companion för att sedan avsluta de fem intensiva dagarna av utbildningen på ett trevligt sätt.

 

Kostnad

5 dagars Certifierad Recovery Coach Utbildning: 19 900 kr (inklusive moms)

 

Nästa tillfälle

16 - 20 oktober, 2017

5 - 9 mars, 2018

Boka din plats här!

Ditt namn *

Din e-post *

Datum *

Ditt meddelande