Anhörig – och medberoendehelg

posted in: Beroende, Utbildning | 0

Var går gränsen… mellan medberoende och att bryr sig om sina närstående?

19-20novAtt hjälpa och värna om sina nära och kära är något som ingår i både föräldraskapet och i att vara en god vän. Men när det tär på den anhörige både psykiskt och fysiskt finns det risk för att relationen blir dysfunktionell där flera familjemedlemmar mår dåligt. Anhörig- och medberoendehelgen har till syfte att ge en introduktion till beroendesjukdomen samt vilka metoder och verktyg som finns för att kunna tillgodose sina egna behov och att skapa en varaktig förändring i livet – till nytta för hela familjen. Läs mer»