Kristoffer Södersten talar om stress!

På morgonens frukostmöte talade vi om stress.

Det är viktigt att ha en fritid där du kan koppla bort jobbet och på så sätt vila hjärnan från stress. Även Kristoffer, gör annat än jobbar …

Vad du som arbetsgivare kan göra för att förebygga och uppmärksamma tidiga tecken.Vilka åtgärder du kan genomföra i organisationen och i arbetsmiljön.

Några förslag på lösningar som Kristoffer Södersten la fram var;

  • Bort med öppna kontorslandskap
  • Tillåt inte “kontor på fickan”
  • Inför digitalhygien på företaget, t ex bestäm hur ni förhåller er till mail på fritiden etc
  • Tydliga arbetsbeskrivningar och roller
  • Avlasta genom olika typer av hjälpmedel och program som underlättar speciella arbetsuppgifter
  • Utbildning
  • Handledning
  • Flextid – skapar utrymme
  • Som chef; var aktiv i ditt ledarskap!

Kristoffer, legitimerad läkare specialist psykiatri, är kopplad till oss på Valet.
Du hittar honom på vår hemsida och på Psykiatri Resurs www.psykiatriresursigoteborg.se

 

Marie Bäckström från Green Carrier
“Bra, mycket information, komprimerat, mycket bra.”

– Man skulle kunna prata hur länge som helst om det här!
Stress är någonting vi behöver lägga mer fokus och jag ett eget intresse i ämnet. Det ligger mig varmt om hjärtat, sa Marie efter föreläsningen.

 

 

 

 

Behöver ni mer information och kanske en kortare utbildning om stress, beroende eller hjälp med alkohol och drogpolicy?

Titta på våra utbildningspaket, vi hjälper gärna till!

UTBILDNINGSBLOCK