Nu kommer Susanne till oss igen!

posted in: Utbildning, Workshop

”Jag är utbildad vid The Grief Recovery Institute i USA och får, som en av nio i världen, certifiera andra i metoden Programmet för Sorgbearbetning. Idag arbetar jag som kursledare på Svenska Institutet för Sorgbearbetning och har sedan år 2005 hjälpt fler än 2 000 sörjande att få läkning, både i grupp och individuellt. Jag utbildar även krisgrupper, hjälper barn och ungdomar i sorg, samt föreläser för företag, skolor och näringsliv.”
Susanne Nilsson

 

För Dig som vill lära Dig att ta hand om den sorg som hindrar dig att leva ditt liv fullt ut
Workshop i Sorgbearbetning – Egen bearbetning
29 maj – 31 maj (v. 22)

Vill du Certifiera dig för att kunna hjälpa andra?
Då byggs kursen på med ytterligare två dagar.

Workshop – Certifieringskurs / Certifierad handledare i Sorgbearbetning
29 maj – 2 juni (v. 22)

 

Sorg uppstår kring och efter en förlust. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Dödsfall och skilsmässor är det som oftast förknippas med sorg, andra exempel på förluster som kan orsaka sorg är separationer, övergrepp, konflikter, förlust av tillit och trygghet, egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

”Tillfälliga lättnader som alkohol, mat och arbete fungerar för stunden, men ger inga bestående resultat.”

Tid behövs för läkning, men det är vad man fyller tiden med som avgör om man får läkning eller inte.
Under 3 heldagar (5 vid certifiering) arbetar vi tillsammans och vi har enligt grundidén ett känslomässigt fokus. Vi tar reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt.

”Sorg är inte en tidsbestämd process som sker i stadier eller faser, utan beskrivs bättre som ett böljande flöde.”

Den egna bearbetningen varvas med föreläsningar kring sorg och sorgbearbetning, vilket ger dig en djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på och vad det är i metoden som fungerar. Kursen ger dig även verktyg för att bearbeta ytterligare förluster och framtida förändringar.
Efter kursen har du möjlighet att göra ytterligare sorgbearbetning på våra kostnadsfria återträffar som hålls en gång per månad.

Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och gå vidare med ny energi och glädje.

”Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förändring av ett välkänt livsmönster.”

 

Kurslängd: Fem heldagar

Avgift: 14 900 kronor

ANMÄLAN

 

Kurslängd: Tre heldagar

Avgift: 5 900 kronor