Intresset för Recovery Coacher ökar!

posted in: Beroende, Hjärnan, Utbildning | 0

Socialtjänsten i VästraGötaland har börjat anlita Valets Recovery Coacher som en del av några klienters rehabilitering.

En Recovery Coach kan på ett mer handfast sätt hjälpa klienten med det som försvårar tillfrisknandet och lägga en plan för ett bättre liv, så som klienten vill att det skall se ut.
Det kan röra sig om att bygga upp hälsan – gå med på promenader och/eller gå med på 12-stegsmöten, strukturera upp ekonomin – vara med när klienten ser över sina tillgångar och tar hand om sina räkningar. Att hitta rutiner i vardagen.

Tillsammans med klienten jobbar vi bl.a med att se över:

  • Fysisk hälsa; kost och motion
  • Psykisk hälsa, ev samsjuklighet med annan psykisk ohälsa
  • Andlighet; återknyta kontakten med sina värderingar
  • Ta hand om ekonomin; leva i enlighet med sina ekonomiska ramar
  • Arbete; ev hitta ett lämpligt och utvecklande arbete
  • Socialt stöd; skapa nätverk med nyktra vänner
  • Gemenskaper; AA, NA, Länkarna, KRIS mfl

 

Känner du att du skulle vilja jobba med klienter på detta sätt och är intresserad av att utbilda dig till Recovery Coach?

Den 16 oktober startar höstens utbildning

Läs mer och anmäl dig här! »»