Kunskap ger dig lugn!

posted in: Beroende, Utbildning, Workshop

Reneé Nilsson lär ut allt du som anhörig behöver veta om beroendesjukdomen, för att kunna ta hand om dig själv, när någon i din närhet kanske dricker för mycket!

Renee´Nilsson, enhetschef och beroendeterapeut på Valet.

Just nu håller hon en Anhörighelg för ett härlig grupp människor, som vill kunna göra allt för att själva må bra i en många gånger orolig vardag.

Att leva nära en person som är aktiv i sitt beroende kan skapa otrygghet, oro och inte sällan en stark ilska.
Vi som arbetar på VALET har själva levt i närheten av människor med beroendeproblem. Vi vet hur det känns att leva med oro, rädsla och förundran över vad som håller på att hända. Vi har mött lögner och upplevt besvikelser över löften som inte infriats.

Känner du att du skulle behöva råd och stöd – ring oss!

Nästa Anhörighelg 28-30 april!

Det är aldrig försent!
Tack för att du tar hand om dig!

Frukostmöte på VALET! – 14 mars & 12 april

VI TALAR OM STRESS

Stresshantering förebygger återfall och är en vital del i drogfriheten. Vid bristande stresshantering är det lätt att ta till kortsiktiga känslomässiga befriare som exempelvis alkohol. Här arbetar VALET! i samarbete med företag i att utbilda och medvetandegöra problematiken.

Vi bjuder in dig som arbetar som HR eller personalansvarig med arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Föreläsare är Kristoffer Södersten, Legitimerad läkare och Specialist i psykiatri.

Fri fika och enklare frukost serveras med mingel från kl 07.30. Mötet äger rum kl 08:00 – 09:00.

Anmäl dig här»

Till inbjudan»

Kom till Linköping den 13 mars!

Valet föreläser tillsammans med professor Markus Heilig om alkoholberoende!!

Janique Svedberg och Åsa Snaar kommer till Linköping den 13 mars för att hjälpa till att sätta fokus på beroendets många perspektiv.
Dagen behandlar forskning, barn, familj, arbete, teknik, ANDT*, yrkesliv.
*ANDT-strategin är en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.

 

Kom och ta del av viktig kunskap och klokskap!!!

 

Anmäl dig här!

5 tecken på att kollegan dricker

Det är inte att “lägga sig i” eller att “ange” någon om man ser att en kollega mår dåligt eller om man misstänker alkoholproblem – det är att bry sig och att kanske rädda ett liv och hjälpa en hel familj!

Här kommer 5 tecken, som kan beror på alkoholproblem

 

 1. Upprepad korttidsfrånvaro och sena ankomster
 2. Sjunkande intresse för arbetet. Det krävs tid och energi för att dölja missbruket.
 3. Smålögner och trassel med kollegor och chefer.
 4. Personen luktar sprit och/eller gör bort sig på personalfester
 5. Personen skapar oro och irritation och är ofta rastlös och irriterad.

Så agerar du

Misstänker du att en kollega missbrukar alkohol eller andra droger kan du fråga hur hen mår, annars kan du tala med chefen eller skyddsombudet. Är det chefen du misstänker vara den som har problem, då kan du vända dig till högre chef eller facket.

Källor Drinkwise och Vision

En helg med både skratt och tårar

posted in: Beroende, Utbildning, Workshop

.. men mest en massa kunskap och lärdomar!


Janique Svedberg höll nu i helgen årets första Workshop i Medberoende. Ett helt nytt gäng modiga människor har tillsammans fått lära sig ta ansvar för sig själva och vända fokus från någon annan till sig själv, äga sitt eget liv och inte vara ett offer för medberoendet, andra människor eller omständigheter.
Vill du veta mer om MEDBEROENDE är du välkommen att ringa eller maila oss
031 – 42 49 40
info@valet.se

“Sprututbyte är nödvändigt för att kunna erbjuda en jämlik vård”

posted in: Beroende

De som väljer att skriva in sig på en mottagning erbjuds, inte bara rena sprutor, utan också möjlighet till läkarundersökning, provtagning och kuratorskontakt och möjlighet till beroendevård.


Sprututbytesprogram införs i Göteborg.
Målet med sprutbytesprogrammet är i första hand att förhindra smittspridning av hepatit B, hepatit C  och HIV, men det finns också en förhoppning om att kunna fånga upp dem som vill ha hjälp mot sitt beroende.
– Det ska finnas stöd och hjälp för den som önskar sluta injicera droger. Det kan handla om kontakt med den högspecialiserade vården inom beroendekliniken eller med kommunens beroendevård.

Den nya lagändringen träder i kraft i mars och det kommer dröja till nästa år innan planering är klar; hur budgeten skall se ut, var mottagningarna skall ligga och hur de skall bemannas etc.

Lagen om sprututbytesprogram har funnits i Sverige i över tio år och möjligheten för personer som injicerar droger att byta ut sprutor och kanyler finns på flera håll i landet. I Göteborg har sprututbyte inte varit möjligt eftersom den politiska majoriteten varit emot det.

– Kommunstyrelsen har ändrat sig helt och säger nu ja till ett sprututbytesprogram och vill samarbeta med regionen i den här frågan.

Källa SUs redaktion

Läs hela artikeln här!

Se hit om du har du personalansvar !!

posted in: Beroende

eller om du kommer i kontakt med beroendefrågor i ditt arbetsliv!

Vi på VALET brinner inte bara för att jobba med våra klienters drog- och agerandefrihet, utan också för att inspirera till en meningsfull tillvaro och att värna om livslång hälsa.

I detta arbete ingår vår öppna heldagsutbildning med uppdaterad information om vad ett beroende egentligen handlar om och hur chefer och kollegor kan stötta och hjälpa i ett tillfrisknande.

Endagsutbildningen den 7 februari, vänder sig till chefer, arbetsledare och HR på företag, socialtjänsten eller till andra beslutsfattare som kommer i kontakt med beroendefrågor.

 • Ett beroende – många utlopp
 • Sjukdomsprocessen – insjuknande
 • Tillfrisknandeprocessen – vägen tillbaka
 • Signaler på beroendeproblematik
 • Möjliggöraren – vem är det?
 • Hur kan jag hantera situationen som uppstått
 • Det “nödvändiga” samtalet
 • Praktiska övningar

Välkommen in och lär mer!

1 7 8 9 10 11 12 13 15