Ett beroende – flera utlopp

posted in: Behandling, Beroende, Hjärnan

På Valet arbetar vi efter vår devis “Ett beroende – flera utlopp”. Vi vet efter många års erfarenhet, att beroenden är väldigt lika varandra oavsett drog eller agerande! Det gäller också att vara uppmärksam på att när man slutar med en drog eller agerande, så vill hjärnan helst hitta ett annat utlopp…

Att arbeta med hållbar individanpassad beroendevård innebär att vi har ett långsiktigt tillfrisknande som målsättning. För att nå det behöver vi möta varje individ utifrån hans/hennes förutsättningar och behov samt kunna uppmärksamma och hantera eventuella nya utlopp som kan dyka upp under behandlingen. Läs mer om våra behandlingar här»

 

Anhörig – och medberoendehelg

posted in: Beroende, Utbildning

Var går gränsen… mellan medberoende och att bryr sig om sina närstående?

19-20novAtt hjälpa och värna om sina nära och kära är något som ingår i både föräldraskapet och i att vara en god vän. Men när det tär på den anhörige både psykiskt och fysiskt finns det risk för att relationen blir dysfunktionell där flera familjemedlemmar mår dåligt. Anhörig- och medberoendehelgen har till syfte att ge en introduktion till beroendesjukdomen samt vilka metoder och verktyg som finns för att kunna tillgodose sina egna behov och att skapa en varaktig förändring i livet – till nytta för hela familjen. Läs mer»

Utbildning – Beroende i arbetslivet

Heldagsutbildning - beroende i arbetslivet

Att vara beroende… och leva drogfri innebär en ny livsstil, nytt sätt att leva - livet ut.

22novVi på Valet brinner inte bara för våra klienters drogfrihet, utan också för att inspirera till en meningsfull tillvaro och att värna om hälsan - livet ut. Vi vet också hur viktig arbetsplatsen är för de flesta av oss och här det finns stora möjligheter till att upptäcka, påverka och stötta! I vår öppna heldagsutbildning får du med personalansvar uppdaterad information om vad ett beroende egentligen handlar om och hur chefer och kollegor kan stötta och hjälpa i tillfrisknande. Läs mer»

 

1 12 13 14 15