Sex- och Kärleksberoende

Valet erbjuder behandling i grupp på eftermiddags- eller kvällstid. Träffarna sker vanligtvis en gång per vecka i sessioner á tre timmar under ett år.

Programmet är uppdelat i tre faser samt eftervård

Fas 1: 30 dagar

  • Denna fas handlar först och främst om att skaffa sig 30 dagar utan sin “drog”. Under denna fas tittar man på hur drogen ser ut, hur den smugit sig in i livet och vilka problem den orsakat en själv och andra i ens omgivning. I denna fas introducerar vi även de första verktygen för att förhindra återfall.

 Fas 2: Verktyg

  • Vi utvecklar förmågan att bli ärliga och stå för vilka vi är. Vi jobbar även med att få känslomässig kontakt med de tvångsmässiga, destruktiva saker vi gjort i vårt liv. Vi börjar titta på hur vi ska klara av vår närmaste framtid och lär oss förstå vikten av självomsorg. Vi börjar titta på hur vår okunskap om sex och relationer gett upphov till de destruktiva mönster vi ägnar oss åt. Vi lär oss även använda ett antal verktyg för att minska risken för återfall i de destruktiva mönstren och vi tränar på att ta ansvar för den skada vi åsamkat andra.

Fas 3: Hinder

  • I den här fasen tittar vi på hur det kom sig att vi hamnade där vi gjorde. Vi tittar även på om några av de bakomliggande orsakerna behöver bearbetas. Finns det skam som behöver minskas eller fantasier som behöver bearbetas för att de inte ska ta över? Vi lär oss skapa stabilitet i vår tillfrisknandeprocess. Vi bearbetar även de trauman som gör oss oförmögna att fungera som vi vill i våra liv.