Internetbehandling

   Denna behandlingsmodell bygger på att klienten fortsätter med sina åtaganden dagtid, i arbete eller studier. Klienten får sin behandling via internetsessioner med en av våra beroendeterapeuter. Fokus ligger på återhämtning och långsiktigt tillfrisknande. Vårt team av utbildade och erfarna behandlingsterapeuter erbjuder evidensbaserade terapeutiska behandlingsmodeller.

   Kort om behandlingen:

   • Sjukdomsinsikt
   • Kartläggning av risksituationer
   • Identifiering av varningssignaler
   • Stressreducering
   • Återfallsprevention

   Detta kan vara ett bra första alternativ för dig som har svårt att komma på regelbundna besök eller som vill försöka förändra dina vanor på egen hand. Du får information och arbetsmaterial via mail. 

   Mer om Valets internetbehandling: 

   Detta är ett alternativ för dig som har svårt att komma på regelbundna besök eller som vill försöka förändra dina vanor på egen hand. Du har kontakt via internetsessioner med en av våra behandlare under hela behandlingstiden. Arbetsmaterial och annan information erhåller du löpande via mail.

   Syfte och mål med behandlingen är att klienten skall få rätt verktyg för att bli fri från sitt aktiva beroende samt genom detta möjliggöra en livsstilsförändring som leder till god livskvalitet. Klienten får kunskap om sin egen beroendesjukdom för att först och främst acceptera den. Behandlingsprogrammet är en kombination av Minnesotamodellen (tolvstegsmodellen), kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI) och Community Resource Approch (CRA). Detta är fyra mycket effektiva, evidensbaserade behandlingsmetoder.