Riskbruksprogram - skadligt bruk

Det här programmet skiljer sig såtillvida att vi respekterar och stödjer även dig som vill dricka mindre. Du får stöd av erfaren personal. Vill du dricka måttligt, men inte klarar av det, så vill vi att du ska känna att du har provat allt och inser att det är bättre för dig att vara helt nykter. Då får du stöd i det.

Kort om programmet:

  • Utredningssamtal
  • Kartläggning av risksituationer
  • Identifiering av varningssignaler
  • Stressreducering
  • Uppföljning

Många som dricker för mycket känner på sig att det inte enbart är positivt med drickandet, men fortsätter då vanans makt är stor. Man kan gärna utgå från Folkhälsoinstitutets gränser för riskbruk. Dessa anger att kvinnor inte bör dricka mer än 3 s.k. standardglas (ex. litet glas vin) och män 4 standardglas per tillfälle. Man bör heller inte överskrida 9 glas per vecka (kvinnor) och 14 glas per vecka (män). Observera att detta endast är riktlinjer och kan vara helt individuellt från person till person.