5 skäl till att unga inte bör dricka

Mycket alkohol är farligt för alla och särskilt för unga.


Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i Sverige, liksom i andra västländer. Närmare 80 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har druckit alkohol under de senaste 30 dagarna. Detta gör att också unga ser alkohol som en “naturlig” i livet.
Alkoholen gör mer skada hos yngre eftersom de fortfarande befinner sig i utveckling.

 

1 Hjärnan är extra känslig innan 25

Hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern och det gör att unga hjärnor löper ännu större risk att skadas av alkohol än äldre hjärnor.

2 Större risk att råka illa ut

De flesta vuxna märker när de börjar bli fulla och ser konsekvenserna av att bli berusad. Unga har inte alltid samma förmåga och riskerar att råka illa ut i högre utsträckning. Kläder som går sönder, gräl, slagsmål, olyckor, oskyddat sex och sex man ångrar är exempel på oönskade följder.

3 Självkänslan kan ta stryk

Personligheten och självkänslan utvecklas mycket i tonåren. Om man vänjer sig vid att det behövs alkohol för att till exempel våga snacka med folk, flörta eller ha roligt, kan det bli en vana som är svår att bryta. Många känner kanske att alkoholen ger bra självförtroende och underlättar i början, men i det långa loppet kan det leda till en sämre självkänsla.

4 Ökad risk för problem längre fram

Risken för beroende, sociala problem och andra negativa konsekvenser är större bland de som alkoholdebuterar tidigt och dricker mycket.

5 Högre risk att prova narkotika

Tonåringar som dricker alkohol provar oftare narkotika än de som inte dricker alkohol.

 

Källor Folkhälsomyndigheten, Tonårsparlören, 2015 CAN

Godhet och lycka – det är handlingen som räknas

“Det finns en rad motiv till att göra gott och de flesta innehåller en egoistisk komponent. Räknas då inte goda handlingar om vi själva vinner något på dem? Självklart gör de det. Faktum är att utan denna koppling mellan att göra gott och att uppleva lycka är det tveksamt om den mänskliga arten hade överlevt. Vi är helt enkelt programmerade för att göra gott, skriver Stefan Einhorn.”

Ska vi då piska oss själva och säga att den goda handlingen inte räknas eftersom vi utför den av egoistiska skäl? Absolut inte! Det är nämligen inte tanken som räknas utan handlingen. Så länge vi strävar efter att göra gott för andra gör det ingenting att vi själva gagnas av detta.

För att sammanfatta:

  • Vi mår bra av att göra gott för andra.
  • Vi njuter ännu mer när vi får uppleva de positiva konsekvenserna av vår handling.
  • Detta förtar inte på något sätt värdet av det goda i handlingen.
  • Eftersom konsekvenserna av en handling kan vara svårbedömda krävs det omdöme, för att inte säga visdom, och ibland även mod och integritet för att fatta rätt beslut.

Läs hela artikeln på GPs debattsida!

http://www.gp.se/nyheter/debatt/godhet-en-viktig-väg-till-lycka-1.4066363

Alkohol ett lösningsmedel

Molekylen bildar formen av en hund och kallas ofta för fyllehunden

Alkohol är en grupp kemiska föreningar.
Den vi konsumerar kallas etylalkohol eller etanol. Etanol består av kol, väte och syre med den kemiska formeln C2H5OH.
Etanol kan även användas som lösningsmedel, drivmedel och vid framställning av plast och färg.
Alkohol är en drog, precis som heroin, cannabis och amfetamin. Den leder till beroende, sjukdom, splittrade familjer och misär.
Det goda är att det finns en lösning och vi har den!

Upp och studsa!

Rör på dig 30 minuter varje dag och sitt inte stilla längre än 30-40 minuter i sträck!

På så vis kan du både leva längre och hälsosammare samtidigt som dina hjärnceller blir fler och friskare.

Din hjärna växer och kan även reparera viss typ av skada genom rörelse. De skador som uppkommer under alkoholmissbruk lagar sig snabbare med hjälp av motion.

Det som är speciellt med den här upptäckten är att det här är ännu en pusselbit som visar att hjärnan mår bra av att röra på sig, säger Anders Hansen som är läkare och psykiatriker med speciellt intresse för vad motion gör med vår hjärna, till SVT-nyheter.
Stillasittande är lika farligt som rökning.

 

Källa accent och SVT länkar nedan

http://www.accentmagasin.se/forskning/hjarnskador-av-alkohol-kan-motverkas-av-traning/

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/frivillig-motion-kan-reparera-hjarnskador

Vill du vara lycklig?

Vad är det som gör att vissa människor är lyckliga och andra olyckliga?

12 saker som kan göra dig lycklig  

1. Kärlek eller rädsla som drivkraft

Lyckliga människor styrs av kärlek, passion, engagemang och medkänsla.

2. Acceptera eller göra motstånd

Lyckliga männisikor vet att  bara acceptans kan leda till förändring och att de kan lära sig något av varje situation.

3. Förlåta eller inte förlåta

Lyckliga människor väljer att förlåta och släppa taget, och förstår att förlåtelse är en gåva de först och främst ger sig själva.

4. Tillit eller tvivel

Lyckliga människor känner tillit till sig själva och människorna i sin omgivning. De vet att negativa tankar om andra blir självuppfyllande profetior, och behandlar därför alla med kärlek, värdighet och respekt.

5. Mening eller framgång

Lyckliga männsikor gör saker i livet som ger mening, de vet att när de motiveras av sitt hjärta och inte av pengar då kommer framgången automatiskt.

6. Belöna eller kritisera

Lyckliga människor vet att om de gör motstånd, kommer det de kämpar mot inte bara stanna kvar – det kommer att växa och bli större. Det var därför Moder Tereas gick i fredståg  …..  aldrig i demonstrationståg mot krig!

7. Utmaning eller problem

Lyckliga männsikor ser problem som utmaningar och uttrycker sin tacksamhet över dem.

8. Givmild eller självisk

Lyckliga männsikor drivs inte av makt eller egoism utan av att ge kärlek till sin omgivning.

9. Balans eller obalans

Lyckliga människor försöker uppnå balans och lycka inom alla områden i livet.

10. Drömma stort eller litet

Lyckliga människor har stora drömmar och visioner och lyssnar alltid till sitt hjärta och till sin  intuition.

11. Kärleksfull eller inte kärleksfull

Lyckliga människor är kärleksfulla mot både sig själva och andra. De förstår kraften i att acceptera sig själva, förlåta sig själva och uppskatta sig själva.

12. Tacksamhet eller otacksamhet

Lyckliga människor har en förmåga att se det vackra i allt och att känna tacksamhet över allt de möter.

Vad kan jag göra idag för att känna mig lyckligare ? 🙂

Julklappstips från Valet

Funderar du på vad du ska köpa till någon i julklapp?

Då har vi några tips till dig! Varför inte köpa en bra bok eller en T-shirt? Besök vår webb-butik!

 

Ett beroende – flera utlopp

På Valet arbetar vi efter vår devis “Ett beroende – flera utlopp”. Vi vet efter många års erfarenhet, att beroenden är väldigt lika varandra oavsett drog eller agerande! Det gäller också att vara uppmärksam på att när man slutar med en drog eller agerande, så vill hjärnan helst hitta ett annat utlopp…

Att arbeta med hållbar individanpassad beroendevård innebär att vi har ett långsiktigt tillfrisknande som målsättning. För att nå det behöver vi möta varje individ utifrån hans/hennes förutsättningar och behov samt kunna uppmärksamma och hantera eventuella nya utlopp som kan dyka upp under behandlingen. Läs mer om våra behandlingar här»

 

1 2 3 4