Utbildning – Beroende i arbetslivet

Heldagsutbildning - beroende i arbetslivet

Att vara beroende… och leva drogfri innebär en ny livsstil, nytt sätt att leva - livet ut.

22novVi på Valet brinner inte bara för våra klienters drogfrihet, utan också för att inspirera till en meningsfull tillvaro och att värna om hälsan - livet ut. Vi vet också hur viktig arbetsplatsen är för de flesta av oss och här det finns stora möjligheter till att upptäcka, påverka och stötta! I vår öppna heldagsutbildning får du med personalansvar uppdaterad information om vad ett beroende egentligen handlar om och hur chefer och kollegor kan stötta och hjälpa i tillfrisknande. Läs mer»

 

1 2 3 4