Drogtest verktyg till nykterhet

Ett verktyg för att känna sig trygg och motiverad är att regelbundet lämna drogtester.


Du blir motiverad till nykterhet/drogfrihet, dels genom att du mentalt kan motverka ett återfall, dels genom tillfredsställelsen du känner i att lämna ett negativt urinprov.
I vår behandling utför vi drogtester kontinuerligt, men vid sporadiskt valda tillfällen för att undvika ”planering”.
Drogtesterna är till stor hjälp för uppdragsgivare och oss för att kunna sätta in rätt åtgärd och i tid.

I ett urintest kan vi screena – ALKOHOL – visar sig upp till 6 dagar efter intag
AMFETAMIN, BENSODIAZEPIN, KOKAIN, MORFIN, ECSTASY, MARIJUANA, TRAMADOL, METAMFETAMIN, METADON,  SUBUTEX, ZOLPIDEM, BARBITURAT

Du är alltså i trygga händer när du går din behandling här hos oss!

LÄS OM VÅRA BEHANDLINGAR HÄR!

ARBETSGIVARE: behöver du ha drogtest utförd är det bara att ringa och boka tid.
031 – 42 49 40

Hann du inte anmäla dig?

Ingen fara! Du har en ny chans i oktober då vi kör en kurs till!
Vår Recovery Coach-kurs 16-20 januari är nu fullbokad, vi hoppas att Du som missat denna omgång kommer tillbaks i oktober.


Utbildning är ett kraftfullt verktyg till att bygga en nyktare, härligare värld – en värld i tillfrisknande!

Vi har en utbildning redan 13-17 mars, då förlagd i LONDON.
https://valet.se/utbildningar/recovery-coach/

 

Undrar du vad en Recovery Coach gör?
Kika här!! https://valet.se/tjanster/recovery-coach/

Lär dig hantera din stress – bli nykter

Att bli nykter och drogfri handlar till stor del, kanske till största delen, om att lära sig hantera sin stress.

Stress är inte bara känslan av att vara ute i sista minuten eller att ha för mycket att göra.
Stress = en påfrestning – det innebär att allt vi utsätter oss för frestar på och påverkar kroppens och knoppens system. Stress krymper din hjärna!
Vad du äter, vad du dricker, hur du rör på dig, vilken miljö du lever eller jobbar i … allt påverkar.
Ett aktivt beroende sliter på din kropp och ditt psyke. De skador som uppstår i hjärnan av ett missbruk ser till stora delar ut som de som uppstår vid utbrändhet.

Vi jobbar med att du skall lära dig hantera ditt liv och ger dig verktyg att reducera din stress UTAN alkohol eller droger.

DNs animerade film visar på ett fantastiskt bra sätt hur stress/droger påverkar din hjärna och vad som läker den.
Kika på den och ring oss om du känner att du behöver hjälp!

 

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/det-har-hander-i-hjarnan-vid-stress/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn

Det går att sluta dricka

Det går att bli av med alkoholproblem.
Det första steget är att erkänna för dig själv att alkoholen har blivit ett problem och att du behöver hjälp. Det är bra om du kan prata med någon annan om det, till exempel en kompis eller någon vuxen som du litar på.

Det finns olika sorters hjälp som du kan få för att sluta dricka. Det vanligaste är att prata med någon som är van att hjälpa och ge stöd till personer med missbruk.
Både du själv och personer omkring dig kan få stöd.
Du kan ringa hit till oss med dina frågor och funderingar och det finns så kallade självhjälpsgrupper där du kan träffa andra i liknande situation.
Det brukar vara skönt att få prata om sina erfarenheter, och att höra att man inte är ensam. För det är du inte!
Vi vet att det är svårt att sluta på egen hand och därför fungerar vår behandling. Du går ihop med andra som också lider av ett beroende.
Vi jobbar efter mottot:
ETT BEROENDE FLERA UTLOPP!

Att vara medberoende

Medberoende är ett tillstånd, som kan drabba en människa som lever tillsammans med en person som har dysfunktionella mönster.

Workshop Medberoende – anmäl dig här!

Den andra människan kan vara ett barn, en vuxen, en älskare, en make, maka, en bror, syster, farförälder, förälder, en patient eller vän. Efterhand som medberoende har börjat bli ett mer känt begrepp, har det blivit synligt att allt fler människor utvecklat ett medberoende.
Personer med medberoende kan vara:

 •  Vuxna barn till alkoholister, narkomaner och människor med psykiska sjukdomar.
 •  Partners eller anhöriga till personer med missbruk.
 •  Människor med förhållande till kroniskt sjuka personer.
 •  Föräldrar till barn med beteendestörningar eller missbruk.
 •  Personer med förhållande till oansvariga människor.
 •  Yrkesfolk såsom sjuksköterskor, socialarbetare och andra inom vårdyrken.
 •  Även missbrukare i tillfrisknande märker att de är medberoende och många gånger varit det långt innan de blev kemiskt beroende.

En medberoende person som bryter upp ur en relation, söker sig oftast till en ny problemperson att ta hand om, om man inte blir medveten och därmed ändrar sitt beteendemönster.

Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är missbrukare i hopp om att kunna hjälpa, en del lär sig detta beteende redan som barn medan andra lär sig det senare i livet.
Karaktäristiska drag hos medberoende är bland annat följande:
De styrs av andras känslor, tankar och handlingar, de känner sig ansvariga för andra människors beteende, är ofta omedvetna om vad de själva vill och behöver, känner sig säkrast när de ger, attraheras ofta av människor med behov, attraherar människor med behov, känner sig uttråkade och tomma om de inte har någon att hjälpa, överreagerar känslomässigt, tror att deras beteende är andra människors fel.

Att vara medberoende, att vara helt upptagen av en annan persons missbruk, psykiska ohälsa eller handikapp, och låta detta påverka sitt liv och leverne, är inte en sjukdom i vetenskaplig bemärkelse och diagnostiseras inte som en sjukdom – ännu – men det klassas som ett beroende.
Men precis som när det gäller andra beroenden finns det vissa gemensamma nämnare hos de människor som utvecklat ett medberoende.

Om du känner igen dig i mer än hälften av dessa påståenden, kan det finnas en risk att du har utvecklat ett så kallat medberoende.

 1. Svårigheter att upprätthålla meningsfulla relationer; flyr när människor börja komma för nära
 2. Andra människors mående påverkar ditt eget mående; mår någon annan dåligt börjar du må dåligt.
 3. Överreagerar på förändringar; tycker inte om dem
 4. Tenderar att reagera istället för att agera
 5. Isolering; du drar dig undan vänner och familj
 6. Rädsla inför auktoriteter
 7. Svårt att uttrycka ilska; rädd för att bli avvisad
 8. Är beroende av spänning, dramatik eller kaosskapande handlingar; när livet är harmoniskt kommer oro och ångest 
 9. Undviker relationer för att inte bli övergiven
 10. Blandar samman kärlek och omvårdnad
 11. Svårt att sätta tydliga gränser
 12. Starkt kontrollbehov

Du kan bli fri från ditt medberoende!

Workshop Medberoende – anmäl dig här!

 

Ett Riktigt Gott Nytt Hälsosamt 2017!!

Dom sista skälvande timmarna på 2016 tänker vi på året som varit och det som vi i natt firar in!

Vi vill tacka alla fantastiska människor som förgyllt året för oss med nyvunnen nykterhet, kämpande, glädje och allra mest förtroendet ni visat oss; både klienter och uppdragsgivare!
Nu tar vi med oss allt det goda in i 2017 och vi kommer lägga till ytterligare godbitar under året.

2017 kommer bli det mest spännande året på länge – häng med oss!!

5 skäl till att unga inte bör dricka

Mycket alkohol är farligt för alla och särskilt för unga.


Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i Sverige, liksom i andra västländer. Närmare 80 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har druckit alkohol under de senaste 30 dagarna. Detta gör att också unga ser alkohol som en “naturlig” i livet.
Alkoholen gör mer skada hos yngre eftersom de fortfarande befinner sig i utveckling.

 

1 Hjärnan är extra känslig innan 25

Hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern och det gör att unga hjärnor löper ännu större risk att skadas av alkohol än äldre hjärnor.

2 Större risk att råka illa ut

De flesta vuxna märker när de börjar bli fulla och ser konsekvenserna av att bli berusad. Unga har inte alltid samma förmåga och riskerar att råka illa ut i högre utsträckning. Kläder som går sönder, gräl, slagsmål, olyckor, oskyddat sex och sex man ångrar är exempel på oönskade följder.

3 Självkänslan kan ta stryk

Personligheten och självkänslan utvecklas mycket i tonåren. Om man vänjer sig vid att det behövs alkohol för att till exempel våga snacka med folk, flörta eller ha roligt, kan det bli en vana som är svår att bryta. Många känner kanske att alkoholen ger bra självförtroende och underlättar i början, men i det långa loppet kan det leda till en sämre självkänsla.

4 Ökad risk för problem längre fram

Risken för beroende, sociala problem och andra negativa konsekvenser är större bland de som alkoholdebuterar tidigt och dricker mycket.

5 Högre risk att prova narkotika

Tonåringar som dricker alkohol provar oftare narkotika än de som inte dricker alkohol.

 

Källor Folkhälsomyndigheten, Tonårsparlören, 2015 CAN

1 2 3 4 5