ADDIS - Bedömning-/diagnosverktyg

ADDIS-utredning för en person ger en bedömning om beroendeproblematiken. Tillsammans med annan relevant information kan utredningen ligga till grund för en klinisk diagnos. Det är oerhört viktigt att få en säker bedömning, först då kan man gå vidare och ta tag i problemet.

— ADDIS hjälper oss att skilja på beroende och skadligt bruk i alkohol, läkemedel, droger i alla former. Dessutom kan verktyget screena för ångest, depression, PTSD, stress, ätstörning och spel - om pengar. I intervjuform går vi igenom ett givet frågeformulär som i sig har en terapeutisk verkan där klienten medvetandegörs genom att höra sina egna svar.

Renée Nilsson, Certifierad ADDIS-utredare, Beroendeterapeut.

Metod med djup!
"ADDIS är en metod som inte bara skrapar på ytan och ger en fingervisning om problem. Metoden söker på djupet och ger dig och klienten/patienten en väg att gå vidare på".

ADDIS bygger på internationella system

ADDIS är uppbyggd till stor del på APA:s (American Psychiatric Association) och WHO:s (World Health Organization) klassifikationssystem ICD 10 respektive DSM IV. Båda systemen är erkända, välkända och frekvent använda över hela världen. Sverige anslöt sig till ICD systemet 1997 och det används oftast inom sjukvården. Vissa psykiatriska kliniker använder fortfarande DSM systemet. Man kan välja vilket system som ska användas vid analysen av svaren från ADDIS intervjun. Valet bestäms oftast utifrån uppdragsgivarens önskemål, t ex om man arbetar inom socialtjänsten men har nära samarbete med primärvården väljer man ICD 10; om man samarbetar med en psykiatrisk klinik som använder DSM IV, då väljer man den.

ADDIS är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Vill du veta mer? Läs mer på www.addis.se