Intervention

Många har säkert hört att man inte kan hjälpa en beroende innan han/hon nått sin botten. Detta är en myt - mycket går att göra innan det behövt gå så långt. Med hjälp av Intervention, som bygger på respekt, omsorg och kärlek, där alla är involverade - från den beroende till de närstående (kollegor, vänner, familj) - nås fantastiska resultat. En intervention är användbar i de flesta beroendeformer, se exempel nedan:

 • Alkohol
 • Droger
 • Läkemedel
 • Psykisk ohälsa
 • Ätstörning
 • Självskadebeteende
 • Sex
 • Arbetsberoende
 • Medberoende

Vad är en Intervention?

En ARISE™ Invitational Intervention är en demokratisk konfrontation som bygger på ärlighet; den beroende uppmanas att ansluta sig till processen redan från början, utan överraskningar, hemlighetsmakeri eller tvång. De närstående lika så. Utgångspunkten är alltid respekt, omsorg och kärlek. Vi guidar den beroende och de närstående till ett nyktert liv och ett behagligt tillfrisknande. Alla ansvarar för sin egen del.

Interventionen bryter den onda cirkeln av upprepade besvikelser och misslyckande, men utan den skuld och skam som följer med sjukdomen. Den beroende ges ingen möjlighet att manipulera ”en-mot-en” utan alla har stöd av varandra.

Med en ARISE™ Invitational Intervention går  83% av de beroende själva med på behandling, med det strålande resultatet av 61% bibehållen nykterhet efter första året.

Hur går en intervention till?

Interventionen inriktar sig på att med en ARISE™ Invitational Intervention få den beroende till behandling med minsta möjliga ansträngning genom ett kärleksfullt, empatiskt och ickedömmande första samtal och första möte. De anhöriga (kollegor, familj, vänner) mobiliseras för att bilda ett interventionsnätverk kring den beroende för att motivera till behandling. Interventionen har tre nivåer och målet är alltid att stanna vid den första nivån som fungerar:

Nivå 1 ”Första samtalet” 

 • En anhörig kontaktar Valet för en kostnadsfri konsultation. Den anhörige coachas sedan till att arrangera mötet för interventionen, guidad av en utbildad interventionist . 76% av de beroende accepterar behandling efter Nivå 1.

Nivå 2 ”Ju fler desto bättre”

 • Om den beroende inte accepterat behandling i nivå 1 tittar vi på vilka fler personer i den beroendes liv som skulle kunna hjälpa till att motivera till behandling och fokuserar på att få dessa att delta. 80% accepterar att genomgå behandling efter 2-5 möten.

Nivå 3 ”Den formella Intervention”

 • Om behandling ej accepterats under nivå 2 trappas allvarligheten upp och konsekvenserna av att behandling ej genomförs presenteras för den beroende. Här brukar uppåt 83% av de beroende acceptera behandling.