Workshop i medberoende

Medberoende innebär att man låter en annan persons beteende påverka och styra ens eget sätt att vara, samtidigt som man på alla vis försöker kontrollera den andra personen. Genom vår medberoendekurs erhåller du information, verktyg och grundläggande kunskap om begreppet.

Baseras på Pia Mellodys studier och forskning som presenteras i boken Facing Codependence och Dr Stephanie Carnes forskning som presenteras i boken "Facing Heartbreak" samt material från Carina Bångs bok "Släpp Kontrollen Vinn Friheten"

Mer om medberoende 

Om man är medberoende i relationer till andra människor tar man mer hänsyn till och är mer beroende av deras känslor, tankar och beteenden än sina egna tankar och känslor. Man blir så upptagen av den andres problem att man inte har tid att försöka lösa sina egna. Man går så upp i den andra personen att man helt glömmer av sig själv. Det finns ett behov av att kontrollera det som händer i den andres liv för att uppväga att man har förlorat kontrollen över sitt eget liv. Slutligen känner man att man måste ta ansvar för den andre eftersom man uppfattar personen som ansvarslös.

 

Nästa tillfälle

Anhörighelg

23 Feb 2018

Om beroendets påverkan på hjärnan och kroppen, avgiftning och konsekvenser. Verktyg och lösningar för att förbättra välmående och relationen mellan familjemedlemmar.

Läs mer»


Workshop i Medberoende

13 Apr 2018

Workshop med information, verktyg och grundläggande kunskap om begreppet medberoende.

Läs mer»

Anhörighelg

04 Maj 2018

Om beroendets påverkan på hjärnan och kroppen, avgiftning och konsekvenser. Verktyg och lösningar för att förbättra välmående och relationen mellan familjemedlemmar.

Läs mer»

Anhörighelg

24 Aug 2018

Om beroendets påverkan på hjärnan och kroppen, avgiftning och konsekvenser. Verktyg och lösningar för att förbättra välmående och relationen mellan familjemedlemmar.

Läs mer»


Workshop i Medberoende

19 Okt 2018

Workshop med information, verktyg och grundläggande kunskap om begreppet medberoende.

Läs mer»

Anhörighelg

23 Nov 2018

Om beroendets påverkan på hjärnan och kroppen, avgiftning och konsekvenser. Verktyg och lösningar för att förbättra välmående och relationen mellan familjemedlemmar.

Läs mer»