Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapiform som hjälper människor att förändra sina beteenden. KBT kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut. KBT som metod har starkt forskningsstöd inom en mängd olika psykiska problemområden.

Behandlingen utgår från tydligt uppsatta mål som utvärderas under behandlingens gång. En KBT-behandling sträcker sig vanligtvis mellan 5-20 sessioner. Behandlingens längd varierar beroende på vilka problem man söker för. Klient och terapeut träffas vanligtvis en gång i veckan. KBT har visat sig vara effektivt i samband med en rad olika typer av problem:

 • Depression
 • Stress/utmattning
 • Sömnsvårigheter
 • Panikångest/paniksyndrom
 • Specifik fobi
 • Generaliserad ångest/kronisk oro
 • Missbruk/beroende
 • Tvångshandlingar/tvångstankar (OCD)
 • Posttraumatisk stress
 • Hälsoångest (hypokondri)
 • Social fobi
 • Bristande självkänsla
 • Långvarig smärta
 • Relationsproblem