Enskilda samtal

Vi på Valet erbjuder enskilda samtal där du får verktyg att läka sorger, förluster och besvikelser. Du glömmer kanske inte, men du lär dig hantera dina förluster så att de inte längre tynger dig och stjäl energi från det liv du vill leva, här och nu.

Verktygslåda

"En verktygslåda alla skulle behöva, men få vet att den finns. Ge dig den gåvan."

Den som går på enskilt samtal får träffa en professionell terapeut och de utvecklar en relation som bygger på förtroende och respekt. Klienten berättar om sina upplevda och verkliga svårigheter i livet, terapeuten lyssnar och ställer analyserande frågor om detta. Tillsammans arbetar de med att lösa klientens inre konflikter och förändra psykiska mönster. Dessa är ofta grundade tidigt i livet och kan skapa hinder och psykisk obalans vilka försvårar den personliga och känslomässiga utvecklingen.

Målet med enskilt samtal är att klienten ska få hjälp att förstå sig själv bättre, bygga upp sin inre styrka, se nya möjligheter och få större valfrihet i livet. Den kan också hjälpa henne eller honom att komma igenom en kris, se på sin livssituation med större mening och kunna göra väl genomtänkta förändringar i sitt liv.

Två viktiga förutsättningar för en lyckad terapi är att den terapeutiska relationen utvecklas genom ett förtroendefullt samarbete och att samtalen är konfidentiella.


Parsamtal

Parsamtal är en psykoterapi för två eller flera parter i en privat relation som kan finnas mellan partners, förälder–barn, syskon, halvsyskon, sambos, extraföräldrar osv.

Under parsamtalen undersöker man och samtalar om konflikter och problem i relationen. Dessa problem får ofta också negativa effekt på individerna, arbetslivet och föräldraskapet.

Parsamtal hos Valet kan hjälpa paret att:

  • öka förståelsen för dolda och outtalade konflikter.
  • bryta gamla och destruktiva mönster.
  • hitta nya sätt att lösa framtida problem på.
  • få en djupare syn på konsekvenserna av obalansen i relationen.
  • öppna nya vägar för förändringar som individer och som parter i förhållandet.

Separerade par kan också få hjälp av parsamtal genom att öka förståelsen för det beslut som ledde fram till separationen. Då undersöker man de dolda konflikter som paret inte kunde se då och fortfarande inte kan se. Detta kan ge möjlighet för dem att kunna sörja en livsviktig förlust, bearbeta den och gå vidare.