Första samtal

När du tar kontakt med oss erbjuds du alltid en tid för ett första samtal. Vi tar oss alltid tid att prata med dig. Vi bokar upp en tid där du får träffa en av våra beroendeterapeuter för ett första samtal, helt kostnadsfritt!

Välkommen!


Som klient behöver du inte uppge några personliga uppgifter utan är helt anonym om du så önskar. Under samtalet utreder vi var i processen du befinner dig och andra aktuella frågeställningar om din livssituation. Utifrån detta upprättar vi sedan förslag på nästa steg. Om vi anser att behov finns, så rekommenderar vi exempelvis provtagning, läkarundersökning eller utredning med hjälp av ADDIS.

Information inför första samtal

  • Kostnadsfritt
  • Du behöver inte uppge vad du heter, om du inte själv väljer att göra det
  • Det finns en lösning! Första samtalet är ett steg i rätt riktning.
  • Kontakta oss, vi är bara ett samtal bort. Telefon: 031 - 42 49 40

Mer om första samtal/möte med oss:

Väljer du att komma för ett personligt samtal kan du antingen komma ensam eller tillsammans med någon som du känner förtroende för. Det kan vara en vän, en anhörig, en socialsekreterare eller din chef. Även om du kommer tillsammans med någon får du tala enskilt med någon av våra handledare om du vill.

Vi berättar om hur ett beroende uppstår och utvecklas och framför allt om hur det går till att ta sig ur det. Du får veta hur behandlingen är upplagd och om vad som händer med dig, när du påbörjat din behandling hos oss.

Vi har många års erfarenhet av vad som händer när en människa hamnar i ett beroende. Och vi är glada över att få dela med oss.

Det är vår bestämda uppfattning att bara du själv kan göra detta val. Vår uppgift är att visa dig vägen och ge dig de "verktyg" du behöver för att göra ditt val. Inte för att omgivningen vill det. Utan för att du själv väljer!

Därför heter VALET just VALET!