Recovery Coach - Vägen tillbaka!

En Certifierad Recovery Coach samarbetar med olika behandlingsenheter.  Vi samarbetar med psykiatriker, terapeuter, läkare och öppenvårdsprogram som ett team för att hitta den bästa vägen för klientens och dennes familjs livsstil.

Hur arbetar en Certifierad Recovery Coach?

Vi arbetar med evidensbaserade metoder så som KBT, ABC, 4point program, SMART, MI och metoder direkt baserade på specialutbildningar som CSAT, Sorgbearbetning och Minnesotabehandling. Vi finner hälsosamma lösningar för alla i familjen, från barn till vuxen. Vi hjälper till med att hitta 12-stegsmöten som känns säkra och bekväma för klienten och dennes familj.

Allmänt 

 • Stöd för att hitta en sponsor.
 • Stöd att knyta hälsosamma relationer.
 • Kunskap om beroendesjukdomen.
 • Arbetar med "triggers" och att finna lösningar .
 • Förebyggandeplan och stöd i ev. återfall.

 Fysiskt välbefinnande 

 • Stöd med hälsosam måltidsplanering, livsmedelsval, samt säkra kosttillskott.
 • Skapa rutiner med hälsosamma val.
 • Skapa en personlig plan som inkluderar hälsa för kropp och själ.
 • Utbildning för klient och dennes familj om vad i hushållet och i kosten som inkluderar alkohol och farliga substanser.

Ekonomi  

 • Adressera utgifterna.
 • Lära sig att skapa en månadsbudget.
 • Återupprätta förtroendet med familj, vänner och affärsbekanta som rör frågan om finanserna.

Arbete och studievägledning

 • Skapa och använda de verktyg som behövs för att finna arbete.
 • Hjälp med att skriva CV.
 • Stöd och eventuell vägledning att finna lämplig utbildning eller karriär.

Tillgänglighet

 • Krissupport, 24 timmar om dagen, fem dagar i veckan.
 • Telefonsupport 24 timmar om dagen, fem dagar i veckan.