Anhörighelg

Vi som arbetar på VALET har själva levt i närheten av människor med beroendeproblem. Vi vet hur det känns att leva med oro, rädsla och förundran över vad som håller på att hända. Vi har mött lögner och upplevt besvikelser över löften som inte infriats.

Ur innehållet: 

  • Vad är beroende?
  • Vad är en möjliggörare?
  • Vad är medberoende?
  • Familjens roller
  • Var kan jag få stöd i fortsättningen? 

Efter hand såg vi hur beroendet blev värre trots löften om bättring. Vår oro ökade och vi var ibland beredda att ge upp. Idag vet vi att det finns hjälp att få. VALETs anhörighelg innehåller föreläsningar, grupparbete och information om vad beroende är; hur det utvecklas, vad som händer under långvarigt beroende och vad som händer i familjen när man slutar dricka/droga.

Under helgen får du träffa människor i liknande situation som du och dela dina upplevelser och erfarenheter med andra. Tillsammans ger ni varandra stöd och uppmuntran. Du får också tillfälle att prata med människor som nyligen genomgått VALETs behandlingsprogram och nu lever nyktra/drogfria. De kan berätta för dig om hur de ser på sin situation och hur de upplever sin familj, sina vänner och arbetskamrater.

Övrigt:

Helgen genomförs i Valets lokaler i centrala Göteborg. Alexandra Juel är den behandlare som har huvudansvaret och vi är tillsammans lördag och söndag.
Båda dagarna börjar vi med kaffe vid 09:30 och bryter för lunch 12:00 - 13:00. Vi fortsätter sedan fram till 16:00.

Anmäl dig här»

Nästa tillfälle

22-23 februari 2020