Vår Vision

Vår viktigaste uppgift är att hjälpa individer och familjer med att bryta dysfunktionella beteenden inom flera olika beroendetyper. Vi som arbetar inom Valet brinner för dessa frågeställningar och ser vårt arbete som ett kall.

Vår gemensamma vision!

  • Att erbjuda våra klienter/kunder ett brett utbud av beroendevård.
  • Att Valet skall vara den självklara leverantören i samband med behandling av beroendesjukdomar!
  • Att vara ledande/gå i spetsen för att avdramatisera stigman kring beroendesjukdomar!
  • Att skapa en öppenhet och förståelse för att beroende är en sjukdom som är behandlingsbar!