Tjänster - Konsultation

Förutom vårt heltäckande serviceavtal erbjuder vi även flertalet av våra tjänster som rena konsulttjänster. Detta för att kunna erbjuda mindre arbetsgivare samma möjlighet att ta ansvar för sina medarbetare.

Exempel på tjänster:

 

  • Upprättande av policy
  • Upprättande av interna processer
  • Utredning/provtagning
  • Behandling 
  • Föreläsning/utbildning
  • Rådgivande i beroendefrågor

Mer om tjänster:

Har ni frågor gällande beroende är ni varmt välkomna att kontakta oss för vidare dialog. Har ni behov av annat stöd än det som anges, kontakta oss - vi är öppna och villiga att skräddarsy lösningar för just Er organisation.