Valets behandlingar

Ett beroende - flera utlopp

Valet har behandlingar för alkoholberoende, läkemedelsberoende, drogberoende, sockerberoende, spelberoende, medberoende, arbetsberoende samt shoppingberoende. Valets modell fokuserar på återhämtning och långsiktigt tillfrisknande samt stöd för hela familjen. Med helhetssyn avser vi inte endast den beroende utan erbjuder även hela familjen verktyg för ett gemensamt tillfrisknade.

Ett komplett team!

"Vårt team av erfarna och skickliga behandlare erbjuder en evidensbaserad terapeutisk modell som omfattar behandling av hela familjen när det är möjligt. Detta gör att enskilda och familjen ges möjlighet att uppleva återhämtning i en omtänksam, medkännande och trygg miljö. Vi hjälper hela familjen att läka och att återfå sin frihet".

Nyckeln till framgång med Valets behandlingar och låga återfallsandel är den samlade specialistkunskap och erfarenhet som varje enskild klient får tillgång till. Vår personal är ett tvärfunktionellt team utbildade i flera olika behandlingsmetoder samt beroendemedicin. Vår styrka ligger just i att vi besitter helheten. Nedan presenteras några av våra olika inriktningar:

  • Minnesotamodellen
  • Community Reinforcement Approach (CRA)
  • Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT)
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Sorgbearbetning
  • Motiverande samtal (MI)
  • Individuell psykoterapi

Förutom rådgivning erbjuder vi Interventionsspecialister. Vi erbjuder en helhetslösning i våra olika behandlingsprogram och metoder efter interventionen. Vårt mål är ALLTID att bevara individens och familjens värdighet under hela återhämtningsprocessen. Vi vill se hela familjen läka.