Återfallsbehandling

Valet erbjuder ett återfallsprogram, antingen parallellt med behandlingsprogrammet eller som enskilt program. Programmet ger klienten fler individuella verktyg för att undvika återfall.

I samband med att klienter tar återfall genomförs alltid en bedömning av behovet av ytterligare behandlingsinsatser. En del klienter behöver särskilt stöd för att identifiera sina riskfaktorer och varningssignaler. De behöver också ytterligare träning för att bli medvetna om och kunna hantera sina individuella högrisksituationer och identifiera förnekelsemönster. Återfallsprogrammet hjälper klienten att undvika ytterligare återfall och kunna ta till sig övriga behandlingsinsatser.

Kort beskrivninga av innehåll:

  • Återfallsprocessen
  • Motiverande utgångspunkt
  • Verktyg och lösningar
  • Förnekelseprocessen
  • Stresshantering

Mer om Valets återfallsprogram:

Återfallsprogrammet sker enkilt ihop med utbildad beroendeterapeut. Utvecklingen följs av våra beroendebehandlare samt eventuellt läkare och terapeut. Alkohol- och drogtester genomförs kontinuerligt under hela behandlingen. Ansvarig terapeut återkopplar klientens framsteg och eventuella förbättringsområden till kontaktpers eller arbetsgivare.

Har du tidigare genomgått en behandling och upplever att det finns risk för eventuella återfall har du möjlighet att genomgå vårt återfallsprogram i förebyggande syfte. Ring oss innan det gått för långt.