Processbeskrivning

För dig som avtalskund är lösningen endast ett samtal bort! Ni ringer Er kontaktperson på Valet, vilken koordinerar nödvändig expertis och levererar det som varje unik situation kräver för att bistå det uppkomna behovet.

En kontaktperson - Ett helt team!

"Vi arbetar i team med dig som arbetsgivare, professionellt utbildade beroendeterapeuter, läkare, KBT-terapeuter m fl".

Processbeskrivning: 

  • Det uppstår en misstanke om att en medarbetare kan vara i farozonen. Er ansvariga tar kontakt med tilldelad kontaktperson hos oss på Valet. Vi stöttar och ger Er adekvata råd utifrån specifik situation och upprättar direkt en handlingsplan utifrån uppkommen situation.
  • Ni bokar ett möte med medarbetaren för genomförande av det "nödvändiga samtalet".  Om ni önskar deltar Er kontaktperson på Valet vid detta samtal, dock helt utifrån varje unik situation.
  • Ni upprättar en överenskommelse med den anställde och ni besöker oss på Valet för ett första samtal
  • Ansvarig chef och den anställde genomför ett första samtal med beroendeterapeut. I samband med det första samtalet tar vi tillsammans beslut om nästa steg i processen. Det kan vara ytterligare bedömning/kartläggning/ provtagning/läkarbesök eller att medarbetaren direkt påbörjar sin behandling. I vissa fall kan det också vara så att den anställde inte alls anser sig ha några problem, vilket inte är ovanligt. I det fallet erbjuds den anställde att påbörja ett motivationsprogram.
  • Vi upprättar all nödvändig dokumentation, delger er en behandlingsplan samt genomför de överenskomna åtgärderna.
  • Under hela behandlingen delges ni full insikt i processen.