Vår affärsidé

Vår verksamhet består av två olika verksamhetsgrenar enligt nedan.

Valet Recovery Center

  • Huvudfokus på behandling av beroendesjukdomar som innefattar ett helhetsåtagande inom flera olika beroenden och flera olika evidensbaserade behandlingsmetoder.
  • Vi tillhandahåller, utifrån vår expertkunskap, individuellt anpassade behandlingsprogram för olika beroendesjukdomar
  • Vi tillhandahåller utbildnings-/kursprogram samt seminarier gällande beroendesjukdomar

Valet Addiction Management

  • Huvudfokus på utformning och försäljning av företagsanpassade lösningar som innefattar ett helhetsåtagande av beroendeproblematik gällande alkohol, droger, läkemedel och spel om pengar för företag och andra organisationer.
  • Vi tillhandahåller expertkunskap inom uppbyggnad av organisationsanpassade processer för att upptäcka och hantera alkohol-/drogrelaterad problematik hos medarbetare.
  • Vi tillhandahåller kvalificerade utbildningar direkt anpassade för styrelser, ledningsgrupper, HR-funktioner, chefer, fackliga organisationer, sjukvården, medarbetare samt andra intressenter.
  • Vi erbjuder organisationsanpassade seminarier inom ämnet alkohol-, drog- och läkemedelsberoende.