Addiction Management - Serviceavtal

Vi samarbetar med arbetsgivare i alla branscher. Vi anser att alla organisationer oavsett storlek skall kunna ge sina medarbetare det stöd och den hjälp de har rätt till - när de behöver den!

Vi skräddarsyr därför varje enskilt avtal, där Ni får det just Ni är i behov av, varken mer eller mindre! Alla våra företagstjänster är skalbara, detta för att alla skall ges samma möjlighet till behandling.

Valet serviceavtal - en försäkring!insurance-pic

"Som chef och arbetsgivare har du ett stort ansvar som ger Er unika möjligheter! Vår "försäkring" ger ej  immunitet mot beroendeproblematik, men vårt erbjudande innebär en försäkran om att den dagen det blir ett faktum, har vi den direkta lösningen och agerar direkt vid det första telefonsamtalet".

Steg 1: Plattform "Valet Addiction Management System" 

Vi upprättar tillsammans med Er all den dokumentation som krävs. Policys/interna riktlinjer, avtalsmallar för arbetsgivare/anställd. Interna processer/rutiner. Vi upprättar en utbildningsplan för samtliga personalkategorier; ledning, chefer, HR, fackliga representanter samt medarbetare.

Steg 2: Genomförande av utbildningsplan

Vi genomför utbildning för de personalkategorier som är aktuella för Ert företag enligt upprättad utbildningsplan (se steg 1). läs mer under utbildning

Steg 3: Löpande operativt arbete

Som avtalskund betalar ni en fast månadskostnad. Genom detta har ni tillgång till följande:

  • Specialistkompetens och en personlig kontakt som känner Er organisation
  • Fri telefonsupport för samtliga aktuella personalkategorier, ledning, chefer, HR, fackliga företrädare och medarbetare
  • Prioriterad tillgång till bedömning/kartläggning/provtagning/behandling
  • Ni har full insyn i alla pågående ärenden och tilldelas löpande information om status för just era medarbetare
  • Löpande kunskapsuppdatering genom utskick.
  • Inbjudan till årliga seminarier och föreläsningar.
  • Reducerat pris på ordinarie prislista vid avrop av våra tjänster, läs mer under tjänster

Kostnadsmodell

Steg 1 och steg 2 sker till en fast engångskostnad. Kostnaden baseras på Ert specifika behov av plattform och vilka utbildningsinsatser som Er organisation är i behov av. Själva serviceavtalet är en löpande fast kvartalsavgift.