Provtagning - alkohol och droger

Valet erbjuder alkohol- och drogtester genom urinprov som skickas för analys på ett samarbetande laboratorium.

"Testerna är till mycket stor hjälp, inte bara för kunden, utan även för familj, vänner och arbetsgivare när det gäller att bygga upp ett nytt förtroende".

Kontakta Valet för mer information om vår provtagning!