Spelberoende

I DSM-5, som släpptes av American Psychological Association 2013, är spel om pengar nu klassat som sjukdom. Valet erbjuder en behandling som ger dig verktyg att hantera dina tankar och beteenden kring spel.

Kort om behandlingen: 

  • Vad är spelberoende?
  • Hjärnans belöningssystem och förändringsprocess
  • Beslut - handling
  • Tankefällor
  • Hantera längtan efter att spela
  • Risksituationer och återfall
  • Utvärdering och avslutning

Vi erbjuder behandling i grupp eller individuellt. Behandlingen baserar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).