Våra kärnvärden

För oss på Valet är det av betydande vikt att alla inom vår organisation står för och agerar utifrån våra gemensamma värdeord. Våra värdeord omfattar även samtliga samarbetspartners utan undantag.

"Förutom våra värdeord nedan arbetar vi under sekretess i ALLA ärenden, vilket omfattar klienter, kunder och beställare". 

Respekt

  • Vi har en positiv attityd och visar respekt för varandra och våra klienter/kunder.

Engagemang

  • Vi är engagerade och tror starkt på det vi gör, vi tar ett steg i taget och hittar kreativa lösningar för att tillgodose våra klienter/kunder.

Prestigelöshet

  • Vi samarbetar och kan ge och ta. Vi lyssnar på varandra och våra klienter/kunder.

Öppenhet

  • Vi är öppna mot varandra och våra klienter/kunder.

Ärlighet

  • Vi är ärliga och uppriktiga mot varandra och våra klienter/kunder.