C.R.A.F.T för yrkesverksamma

(Community Reinforcement Approach and Family Training)

Bättre kommunikation & förhållningssätt för familjer drabbade av missbruk

CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende som insats för anhöriga. Det är ett evidensbaserat program för att hjälpa närstående och familjemedlemmar till en ökad livskvalitet samt att stödja och motivera sina närstående med missbruks- och beroendeproblem till nykter-/drogfrihet.

Utbildning i CRAFT är för yrkesverksamma och gruppledare i ideella verksamheter. För mer information & anmälan klicka här.

Utbildning CRAFT, information och anmälan
Utbildning CRAFT, information och anmälan

KURSLEDARE

Carina Bång, Beteendevetare, cert. CRAFT-terapeut, utbildare i Motiverande samtal. Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser och "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper.

OM C.R.A.F.T

Programmet baseras på CRA – Community Reinforcement Approach, kognitiv beteendeterapi och MI – Motiverande samtal. I familjeprogrammet ser man anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblem med stor erfarenhet om personen som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. Många personer med missbruksproblematik uppger att familjen är en viktig drivkraft till att göra förändring. För de anhöriga själva har deltagandet i kursen inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov. CRAFT är sedan 2014 officiellt registrerad i "National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP).

 

 

 

Nästa tillfälle

Nothing from 28 maj, 2024 to 27 maj, 2025.