Förstärkt stöd i behandlingen för bestående nykterhet

Vi vet att ju mer tillgängliga vi kan vara för våra klienter och ju tidigare vi kan upptäcka ett återfall, desto större blir chansen till ett långvarigt tillfrisknande.

Under perioder i ett tillfrisknande kan det finnas behov av extra stöd och motivering för att hålla sig nykter. Vi erbjuder därför ett system för nykterhetstest där klienten bär med sig en smidig och tillförlitlig alkoholmätare som via App på klientens smartphone står i förbindelse med beroendeterapeut på VALET. 

Utifrån klientens individuella behov och önskemål ger vi som vårdgivare en tätare återkoppling och stöd till såväl klient som anhöriga och arbetsgivare.

För klienten:

  • Förstärkt stöd i vardagen
  • Fungerar överallt oberoende av plats
  • Återskapar förtroende hos anhöriga och vänner, arbetskamrater och arbetsgivare
  • Daglig, kontinuerlig kommunikation med VALET

För anhöriga:

  • Slipper oroa sig och ägna tid åt förvissning
  • Kan blicka framåt

För Arbetsgivaren:

  • Vårdtagaren utför nykterhetstestet själv i kommunikation med VALET
  • Tids- och kostnadseffektivt verktyg
  • Förebygger alkoholrelaterade olyckor på arbetsplatsen

Att dagligen vara i kommunikation med oss på VALET ökar tryggheten för alla

iBAC passar perfekt för säkerställande av nykterhet både före, vid start av, under och vid slutet av arbetspasset för yrken där nolltolerans av alkohol i arbetet är extra viktigt såsom piloter, poliser, brandmän, tågförare, yrkesförare, läkare, ambulans personal, m fl.

Att själv utföra nykterhetstest och visa att man är nykter samt att vara i daglig kommunikation med oss på VALET ökar motivationen och ger mer frihet och trygghet - för alla.

Vill du veta mer om hur du kan använda iBAC på din arbetsplats?

Hör av dig till oss!