Valet Addiction Management

Valet Addiction Management är ett koncept utvecklat för arbetsgivare oavsett bransch. Vi erbjuder ett helhetsåtagande i beroendefrågor via vårt serviceavtal. Vi önskar och vill vara Er externa beroendespecialist.

Helhetsåtagande!

Med helhetsåtagande menar vi att vi är med från första kontakt till att problemet är löst. Vi har all den kompetens och de verktyg situationen kräver

Ni kan rädda liv!

Som arbetsgivare och/eller chef har du ett stort ansvar som ger dig unika möjligheter att rädda liv. Företag har i princip de bästa verktygen för att möjliggöra att en beroende erbjuds och påbörjar en behandling. Detta genom de lagar som finns och som gäller för alla företag i Sverige. Valet har genom åren hjälp tusentals personer att påbörja ett tillfrisknade och leva utan alkohol, droger och läkemedel.

Magkänslan är oftast rätt!

Många gånger har vi en magkänsla av att något inte stämmer! Kan det vara så att en medarbetare använder alkohol, droger eller ev. andra kemiska preparat på ett destruktivt sätt? Kan jag verkligen och vågar jag ta upp detta? Tänk om jag har fel? Tyvärr måste vi meddela att om det finns en misstanke så är den i de flesta fall korrekt.