Sorgbearbetning - Certifieringskurs

Sorg gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar om framtiden spricker. Vid någon tidpunkt efter en förlust påbörjar vår hjärna en genomgång för att finna det som aldrig blev sagt eller fullbordat. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller gjort. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller gjort.

"Vi är specialiserade på utbildningar inom sorg, kris och förändringsprocesser. Vi riktar oss både till sörjande, samt till de som i sitt arbete möter eller hjälper andra som drabbats av olika förluster och förändringar. 

Mer om Sorgbearbetning

  • Du kanske är eller inte är medveten om denna genomgång, som börjar ganska kort efter en förlust. Faktum är att genomgången fortsätter från tid till annan ända fram till dess att kommunikationen fullbordas – något som vi ibland kan uppfatta som ett ältande.
  • Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. Kommunikation är nyckeln. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade tankar och känslor kring relationen. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?
  • Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation – utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande goda råd.
  • Erfarenhet visar då att du försonas med dig själv och det du varit med om. Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet.

Nästa tillfälle

Inga händelser planerade