Utbildning för hela organisationen

En förutsättning för att i god tid upptäcka beroende hos medarbetare är att all personal har rätt kunskap. För att kunna ge Er rätt kunskap erbjuder vi utbildningspaket skräddarsydda för olika personalkategorier. Genom våra utbildningar ger vi Er all den kunskap ni behöver för att kunna agera.

Vi utbildar:

"Det är mycket lönsamt för dig som arbetsgivare att höja kunskapen om beroende. Vi erbjuder utbildning för alla personalkategorier". 

Valet "grundutbildning" (erbjuds alla arbetsgivare/organisationer) 

Utbildningen riktar sig till ledning, styrelse, HR-personal, chefer/arbetsledare, fackliga företrädare och skyddsombud, socialsekreterare, läkare, psykologer.

Utbildningen är en endagsutbildning och syftar till att ge en övergripande förståelse för beroendesjukdomar (i synnerhet alkohol- drog- och läkemedelsberoende).

Grundutbildningen är basen som sedan kompletteras med direkt anpassade avsnitt för er yrkeskategori, se nedan.

Styrelse-/ledningsgrupp

  • Utveckling och trender inom beroendeområdet kopplat till styrelse-/ledningsgruppsarbete. Kostnader förknippade med beroendeproblematik, badwill och operativa risker. Vi diskuterar även oetiska affärsmetoder och organisationens sårbarhet för kriminella aktiviteter.

HR-personal

  • Utveckling och trender inom beroendeområdet kopplat till HR-gruppens arbete. Alkohol och drogpolicy samt rehabilitering. Signaler på alkohol- och drogproblem och medarbetarsamtal. Ansvarsfördelning inom utredning och rehabilitering samt förberedelser inför "det nödvändiga samtalet"

Chefer/arbetsledare

  • Utveckling och trender inom beroendeområdet kopplat till dig med personalansvar. Signaler som kan vara förknippat med beroendeproblematik. Dina skyldigheter och rättigheter som chef. Praktiska samtalsövningar i "det nödvändiga samtalet"

Fackliga företrädare och skyddsombud

  • Utveckling och trender inom beroendeområdet kopplat till fackliga organisationer. Vilka rättigheter har facket. Vilka skyldigheter har facket. Hur hjälper/stödjer jag en medlem på bästa sätt.

Socialsekreterare, läkare, psykologer

  • Utveckling och trender inom beroendeområdet kopplat till sjukvård och myndigheter. Signaler som kan vara förknippat med beroendeproblematik. Dina skyldigheter och rättigheter inom socialtjänst och sjukvård.

Valet "påbyggnadsutbildning" (exklusivt för avtalskunder)

  • Utbildningen riktar sig till samma kategorier som nämns ovan. I denna påbyggnadsutbildning går vi dock på djupet i de ämnen som specificeras i punktform under respektive yrkeskategori ovan. Vi arbetar också praktiskt i workshop-form i flera olika hänseenden. Vi tar även in kollegor till er i respektive yrkeskategori som delar med sig av sin erfarenheter inom beroendeproblematik.
  • Ni får lyssna till relevanta tillfrisknande inom respektive område. Allt för att erhålla en djupare förståelse för vad beroendeproblematiken medför och hur ni kan vända detta till något mycket positivt för er organisation. Denna påbyggnadsutbildning gäller exklusivt för våra avtalskunder.

Övrigt:

Våra utbildningar genomförs i Valets lokaler i centrala Göteborg men vi kommer givetvis mer än gärna även ut till er och utbildar. För ytterligare frågor samt priser/offert vänligen kontakta oss.