Workshop i medberoende

Medberoende innebär att man låter en annan persons beteende påverka och styra ens eget sätt att vara, samtidigt som man på alla vis försöker kontrollera den andra personen. Genom vår medberoendekurs erhåller du information, grundläggande kunskap om medberoendets mönster och strategier, hur de påverkar våra liv, roller i familjen, värdering, sec, skam, skuld etc och du får verktyg att kunna lägga det gamla bakom dig, försonas med dig själv och de omkring dig och gå vidare friare och gladare.

Baserat på Madeleine Swartz bok och metod "Res dig! - Läk ditt medberoende" ett pedagogiskt handlingsprogram där du jobbar med att kartlägga din egen relation till medberoendeproblematiken och tydliggöra de beteenden och strategier som inte längre gynnar dig.

Mer om medberoende

Om man är medberoende i relationer till andra människor tar man mer hänsyn till och är mer beroende av deras känslor, tankar och beteenden än sina egna tankar och känslor. Man blir så upptagen av den andres problem att man inte har tid att försöka lösa sina egna. Man går så upp i den andra personen att man helt glömmer av sig själv. Det finns ett behov av att kontrollera det som händer i den andres liv för att uppväga att man har förlorat kontrollen över sitt eget liv. Slutligen känner man att man måste ta ansvar för den andre eftersom man uppfattar personen som ansvarslös.

Madeleine Swartz

Är Dipl. Beroende- och Medberoendeterapeut och grundare av Medberoendebyrån Nya Steget AB, som arbetar på djupet med medberoendeproblematik med syfte att ge dig verktyg för hur du kan lägga ditt pussel och därmed komma ur ditt medberoende. Har arbetat med rehabilitering sedan 2006, med riskbruk, missbruk, beroende, medberoende och sorgbearbetning. Anlitas som lärare på Lifecaps AB's terapeututbildningar sedan 2008, som terapeut och coach mot företag och privat, i grupp och enskilt.

Workshop 3 dagar  - 5.900kr (moms tillkommer för företag)
Boken "Res dig! Läk ditt medberoende" - 270kr

 

Medberoende Workshop

30 januari 2020

Medberoende Workshop med Madeleine Swartz Res dig! Läk ditt medberoende.

Läs mer»

ANMÄLAN görs till madeleine@nyasteget.se

 

Inga händelser planerade