Blanda och ge för optimal utbildning

I våra företagsutbildningar har vi delat upp våra utbildningar i ”utbildningsblock” för att kunna erbjuda er det ni har störst behov av. Här kan ni skräddarsy innehållet för att kunna korta ner och prioritera det som är mest angeläget för er. 

 

 

En föreläsning som beskriver beroendesjukdomen med syfte att öka förståelsen hos närstående och arbetsgivare mfl. för en bättre rehabilitering.

Ur innehållet
· Ett beroende - flera utlopp
· Diagnoskriterier
· Hjärnan & beroende
· Kännetecken
· Rehabilitering

En föreläsning om att sträva efter en drogfri arbetsplats och att uppmärksamma tecken på problem i syfte att kunna erbjuda tidig och effektiv rehabilitering.

Ur innehållet
· Ett beroende - flera utlopp
· Möjliggöraren
· Tecken på arbetsplatsen
· Policy - innehåll
· Rehabilitering

En föreläsning som beskriver beroendesjukdomen med en fördjupning i olika utlopp, med dess kännetecken och konsekvenser.

Ur innehållet
· Ett beroende - flera utlopp
· Diagnoskriterier
· Fallbeskrivningar
· Kännetecken

En föreläsning om att sträva efter en drogfri arbetsplats och att uppmärksamma tecken på problem i syfte att kunna erbjuda tidig och effektiv rehabilitering. Inkluderar övning i Det nödvändiga samtalet.

Ur innehållet
· Ett beroende - flera utlopp
· Möjliggöraren
· Tecken på arbetsplatsen
· Policy - innehåll
· Rehabilitering
· CrashCourse: Samtalet

En föreläsning om gränsen mellan att bry sig om sina närstående; anhöriga, vänner eller kollegor och att gå in i ett medberoende. Vad du kan vinna på tydlig kommunikation och att sätta kärleksfulla gränser.

Ur innehållet:
· Ett beroende - flera utlopp
· Definition & kännetecken
· Familjens roller
· CrashCourse: Medberoende

En föreläsning om att sträva efter en arbetsplats med utrymme för återhämtning, med arbetskamrater och chefer som uppmärksammar tecken på utmattningssyndrom i syfte att undvika eller erbjuda tidig och effektiv rehabilitering.

Ur innehållet:
· Utmattningssyndrom
· Orskak & verkan
· Riskorganisationer
· CrashCourse: Återhämtning

Vill ni ha prisuppgift? 

Priset beräknas per antal block, tillfälle och antal deltagare - fyll i formuläret, så hör vi av oss!

* obligatoriska uppgifter 

  Namn*

  Företag*

  E-post*

  Intresserad av följande utbildningsblock:*
  BeroendesjukdomenFördjupning beroendeMedberoendeAlkohol- och droger 2,5 timAlkohol- och droger 3,5 timStress i arbetslivet

  Antal deltagare*