Sober Companion

Studier visar att ju längre tid en klient är ansluten till sin egen återhämtningsprocess desto bättre förutsättning ges till en livslång nykterhet. Individer och familjer, som investerar tid och resurser med lösningar för beroende och psykisk ohälsa, tjänar oerhört mycket på att fortsätta processen i en hemmamiljön

Valet har etablerat en professionell övergångstjänst där du kan anlita nyktra stödpersoner som stödjer klientens dagliga behov för att leva ett nyktert liv. Behoven av nyktert stöd är unikt för varje klient, familj och arbetsgivare varvid vi anpassar det exakt utifrån varje klients behov.

Vi vänder oss till:

  • Kunder och familjer som behöver professionell vägledning och stöd för att få en individ till avgiftning eller behandling.
  • Klienter som har avslutat behandling och nu övergår i det dagliga livet.
  • Klienter som i den tidiga fasen av återhämtning kan dra nytta av stöd av en guide och mentor.
  • Klienter som har gått flera behandlingar med många återfall som behöver extra stöd och hjälp att anpassa sig till en nykter livsstil och lära sig mer om förebyggande metoder.
  • Klienter som på grund av omständigheter, inte vill eller kan åka till behandling och behöver alternativ till traditionella metoder.
  • Klienter som utsätts för riskabla miljöer och är sårbara för karriärens fallgropar, såsom cocktailpartyn, eller affärsresor.
  • Högprofilerade kunder, såsom musiker, skådespelare eller idrottare. Yrkesgrupper som advokater, läkare, VD:ar och deras makar eller familjemedlemmar.
  • Klienter som behöver fortsatt övervakat strukturerat stöd medan de fortsätter sin återhämtningsprocess.