Medberoende

Medberoende klassas som ett beroende eftersom smärta och kontroll också kan fungera som en drog. Om du blir utsatt för smärta eller besvikelser ofta blir det något du känner igen och triggar att försöka få ytterligare kontroll över. Medberoendet är upplevelsen av att få kontroll över livet.

Är det verkligen ett beroende?

Det kan också kännas som att den största delen av din identitet och ditt värde ligger i att du har kontroll. Det är svårt att upptäcka och bryta dessa mönster på egen hand, eftersom du lever i ett ständigt kristillstånd som medberoende. Du fastnar mer och mer i rätt och fel och blir mer stängd och otillgänglig i hopp om att skydda dig själv.

Många tror också att de hjälper sin partner eller närstående genom att ta deras ansvar, förlåta, ljuga och manipulera. Detta gör dock i själva verket att det destruktiva beteendet kan fortsätta, eftersom en person som lider av beroende inte kan sluta trots viljestyrka.

Välj det som passar dig!

Alla program på Valet innehåller en introduktion av beroendesjukdomen. Vi går igenom centrala begrepp och processer för tillfrisknande samt diskuterar familjens påverkan i de olika faserna. Kom ihåg att om du är osäker på eller undrar hur vi kan hjälpa dig, så boka in ett första samtal med oss! Det kostar inget.

Anhörighelg

För många är det första mötet med andra i liknande situation som sin egen. Personer som nyligen genomgått Valets behandlingsprogram och som nu lever nyktra/drogfria medverkar också.

  • Lördag - Söndag kl 09:30 - 16:00

Läs mer här»

Workshop

Tre intensiva dagar där du arbetar i hop med Madeleine Swartz en av Sveriges ledande utbildare i Medberoende. Ni jobbar processorienterat i metoden "Res dig" som är ett pedagogiskt handlingsprogram. Utbildningen hålls den 20-22 september 2018.

  •  Torsdag - Lördag kl 09:00 - 16:00

Läs mer här»

Enskilda samtal

Bokas efter överenskommelse och betalas per gång. Kontakta oss!

Program enskilt

  • En timme i 10 veckor (10 tillfällen). Sker tillsammans med beroendeterapeut.

Behandlingsprogram för medberoende:

Att gå ett behandlingsprogram är ett sätt att skapa en varaktig förändring i livet. Syftet med behandlingen är att kunna tillgodose sina egna behov. En förutsättning för det är att se vad det är för begär man föder istället för behoven, det vill säga, vad har jag för överlevnadsstrategier för att försöka trygga mig.

Den bristande självkänslan gör att man skapar en personlighet som får agera i stället för det äkta jaget. Den bekräftelse som personligheten får, fäster inte då det är inte är 'jag' som får den. Vi behöver lära känna vårt riktiga jag och våga visa oss. Då har vi inget behov av att trösta oss, ta kontroll eller fly verkligheten.

I det att man i sin uppväxt inte blivit mött i den grad man som barn behövt så har man isolerat de känslor det inte fanns utrymme för. Man är inte ens tillgänglig för sig själv, än mindre kan/vill/vågar man visa sig för någon annan. Här stängs förmågan till att kunna knyta an på ett sunt sätt.

Medberoende är en ensamhetssjukdom. Vi har en begränsad förmåga att vara oss själva och andra nära. Den ensamheten skapar en sorg som vi vill trösta. Det är då vi skapar en medberoendepersonlighet som tar hand om oss. Den ger oss dock negativa konsekvenser.

Behandlingen ger:

  • Verktyg för att äga sitt eget liv och inte vara ett offer för medberoendet, andra människor eller omständigheter.
  • Verktyg för att bygga upp sin självkänsla och egenvärde, för att därmed klara av att öppna sig och bryta isoleringen.
  • Verktyg att synliggöra och tillfredsställa behov för att fortsätta att utvecklas och mogna.

Vi kan hjälpa dig!

Med vår behandling kan du bryta isoleringen och få hjälp att se situationen med andra ögon. Du som är medberoende får träffa andra med liknande problem och får professionell hjälp och stöd. Om ni är ett par eller på andra sätt närstående, rekommenderar vi att ni båda söker hjälp, då det ger allra bäst effekt.