Start Socker

Anmäl dig här!

Ja tack! Jag vill ha nyhetsbrev med information från Valet!

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for PayPal...

29 jan 2018

13 veckors behandling för sockerberoende. Sockrets påverkan i kroppen, tillfrisknande, återfallsprevention och matplan.

Kostnad

Pris: 20.000 kr inklusive moms. Betalning kan ske månadsvis efter överenskommelse.

Mer information om vår sockerbehandling hittar du här»