WH Bolagen har under flera år anlitat Valet!

posted in: 12-steg, Behandling, Beroende

Många arbetsgivare runt om i Sverige är en stor hjälp för anställda med beroendeproblematik och ser till att de får en relevant och givande vård. I många fall märks det tydligast så här efter semestern, då det kanske är svårt att bryta, komma upp i tid och sluta ta dom där ölen varje kväll.
Som arbetsgivare ligger det på dig att ha tagit fram en handlingsplan när det gäller beroende och missbruk.

Gör som Thomas på WH Bolagen och kontakta oss om du har någon i personalgruppen som behöver hjälp!

Thomas Larsson, VD och delägare WH Bolagen Sverige

– Som arbetsgivare anlitar jag Valet för att jag vet att det fungerar och för att:

Behandlingen bygger på upprepning, fasta rutiner och fasta tider – det mal på.

De lär ut beroende – Diagnostisera sjukdomen

Kontinuitet under tämligen lång period

Följer du detta så blir det bra

Skapar trygghet

Ett program – inte ett projekt

Viktigt att lära sig av andra i en grupp

Växer som människa

Genuint äkta personal

 

Thomas är VD och delägare i WH Bolagen Sverige.
WH Koncernen håller på med snickeri, måleri, golvläggning, vvs och el, 106 anställda i de olika bolagen.
I oktober 2013 tog Thomas ihop med Mikael över alla de 7 bolag som igår i koncernen.
Jag är väl visionären som kommer med idéerna, men kan inte genomföra dem.Mikael är pedagogen, som kan omsätta och genomföra idéerna. Vi har delat ledarskap som är baserat på kompetens. När vi tog över ville vi förändra företagskulturen och lägga kraft och krut på det vi kan sälja – personalen!
Hantverkare har dåligt rykte. Dom kommer inte i tid, håller inte vad dom lovat och dom är som dom är … Hantverkare har nästan blivit ett skällsord. DET ville vi förändra – vi lägger all satsning på personalen.

Mitt gamla företag var och la golvet i Valets lokaler och när vi sedan behövde hjälp i företaget var det Valet jag ringde. Jag tog kontakt och vi fick komma på ett inledande samtal med Reneé. Möjligheten att kunna fortsätta jobba under behandlingen var det som gjorde att vi bestämde oss för att låta våra medarbetare gå hos er. Jag tror att för många kanske är första gången man gör någonting endast för sin egen skull när man startar en sådan här behandling.
Valet verkar vara förknippat med lugn, en frizon och även jag har kommit att känna ett lugn när jag öppnar dörren och kliver in i era lokaler.

Som arbetsgivare anlitar jag er för att jag vet att det fungerar.
Behandlingen bygger på upprepning, fasta rutiner och fasta tider. Det maler på.
Ni lär ut beroende – Diagnostisera sjukdomen
Kontinuitet under tämligen lång period
Följer du detta så blir det bra
Skapar trygghet
Ett program – inte ett projekt
Viktigt att lära sig av andra i en grupp
Växer som människa
Genuint äkta personal

Thomas berättar att företaget arbetar efter allas lika värde, vilket är mest synligt i det att inga dörrar är stängda och att det inte finns något revirtänkande. Den som är bäst lämpad utifrån kunskap och egen erfarenhet blir den som tar tag i eventuella problem som uppkommer.

När vi startar vår möten börjar vi alltid med en runda där vi talar om var vi befinner oss och i vad – känslomässigt både på jobbet och privat. Detsamma har vi infört i hela företaget – du skall berätta för ditt lag om du ur balans när du kommer, så att kollegorna vet och kan stötta eller i varje fall inte behöver bygga fantasier kring om du är sur på honom eller henne.

Vi gick in i ett avtal med Stadsmissionen, som löper fram till 2019, efter att vi frågat personalen vad de tyckte att vi skulle satsa på. 70% av våra anställda ville att vi skulle göra någonting för att skydda barn och att det skulle röra sig om vårt närområde – då blev det Stadsmissionen. Bland annat bjuder vi på 1 hantverkare från varje yrkeskategori att under en hel arbetsdag utföra arbeten på någon av Stadsmissionens anläggningar.

Även projektet Familj till Familj, 1-2 familjer som skrivit önskelistor till jul. Där alla anställda går ihop i lag och på arbetstid hjälper till att slå in julklappar som vi sedan lämnar över.

Vi vill inte skänka pengar och med det köpa oss fria från samvete, vi vill ge på riktigt och då väljer vi att lägga tid och kraft på detta sätt. Vi jobbar på att vara en organisation med högt i tak en feedback-kultur där det är viktigt att ta saker direkt när de kommer upp. Vi skall lita på varandra och alla.

Valet blir för oss en bra samarbetsparter med värderingar som går hand i hand.