Intresserad?

Fyll i ditt namn och telefonnummer, så hör vi av oss och berättar mer om vår behandling på Valet.

   

  Läkemedelsberoende

  Denna behandlingsmodell bygger på att klienten fortsätter med sina åtaganden dagtid, i arbete eller studier. Klienten behöver inte åka bort utan bor kvar hemma. Fokus ligger på återhämtning och långsiktigt tillfrisknande, samt stöd för hela familjen utifrån en helhetssyn. Vårt team av utbildade och erfarna behandlingsterapeuter erbjuder en evidensbaserad terapeutisk modell.

  Ring oss! Vi är bara ett samtal bort. 031-42 49 40

   Kort om behandlingen:

  • Sjukdomsinsikt
  • Kartläggning av risksituationer
  • Identifiering av varningssignaler
  • Stressreducering
  • Återfallsprevention

  För att tillgodose våra klienters olika behov erbjuder vi några olika alternativ som bas:

  • Alkohol & Drogbehandling, öppenvård 18 månader kvällstid
  • Alkohol & Drogbehandling, öppenvård 18 månader dagtid
  • Alkohol & Drogbehandling, privatvård 1 år, se privatbehandling

  Alkohol & Drogbehandling, öppenvård 2 år, Dagtid/Kvällstid

  All behandling sker i våra lokaler i centrala Göteborg. Behandlingsprogrammet är uppdelat i tre olika faser:

  Fas 1

  • Primärbehandling 10 veckor (två gånger per vecka)

  Fas 2

  • Efterbehandling 42 veckor (en gång per vecka)

  Fas 3

  • Efterbehandling 24 veckor (en gång varannan vecka)

  Mer om Valets öppenvårdsbehandling:

  Behandlingen löper över 18 månader och sker dag- eller kvällstid. Syfte och mål med behandlingen är att klienten skall få rätt verktyg för att bli fri från sitt aktiva beroende samt genom detta möjliggöra en livsstilsförändring som leder till god livskvalitet. Klienten får kunskap om sin egen beroendesjukdom för att först och främst acceptera den. Behandlingsprogrammet är en kombination av Minnesotamodellen (tolvstegsmodellen), kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI) och Community Resource Approch (CRA). Detta är fyra mycket effektiva, evidensbaserade behandlingsmetoder.