Dricker jag för mycket?

posted in: Alkohol, Behandling, Beroende, Droger

Det går inte att säga exakt vad som är att dricka för mycket, eftersom olika personer reagerar olika på alkohol.Om drickandet gör att du får problem eller mår dåligt, kan det kallas riskbruk eller beroende. Du kan få stöd och hjälp att bli av med alkoholproblem.


Därför kan man aldrig jämföra sitt eget drickande med andras. Det viktigaste är inte exakt hur mycket du dricker, utan hur drickandet påverkar ditt liv.
Det finns saker som kan vara tecken på att du har eller håller på att få problem med alkohol:

 •  Att du tål mer. Om man dricker ofta vänjer sig kroppen och man behöver mer alkohol än tidigare för att bli full.
 •  Att du dricker mer än du hade tänkt.
 •  Att du glömmer vad du har gjort eller sagt när du har druckit, så kallade minnesluckor. Det kan vara ett tecken på att hjärnan har börjat skadas.
 •  Att du behöver dricka igen dagen efter en fylla, för att må bättre eller för att du känner ett sug.
 •  Att du fortsätter dricka fast du mår dåligt på något sätt.
 •  Att drickandet gör att det går sämre i skolan eller på jobbet eller att du struntar i aktiviteter.
 •  Att relationer med kompisar eller familjen har påverkats av ditt drickande.
 •  Att du inte erkänner för dig själv hur mycket du dricker, och inte vill prata med andra om det.
 •  Att du blir nedstämd, irriterad eller får ångest. Det kan bero på något du har gjort som du ångrar eller skäms för, att du vet att du dricker för mycket, eller att kroppen och hjärnan reagerar på alkoholen.
 •  Att du ofta känner dig rastlös.
 •  Att du får sömnproblem.
 •  Att du får ont i magen eller andra magproblem.
 •  Att alkohol har gjort att du har hamnat i riskfyllda situationer, till exempel bråk eller misshandel, en olycka, haft sex fast du inte vill eller sexuella övergrepp.
 •  Att alkohol har fått dig att göra något som du inte borde, som att begå brott eller skada dig själv eller någon annan.
 •  Att någon har blivit orolig eller sagt att du borde dricka mindre.
  Vår behandling
  Dessa tecken gäller inte bara för alkohol utan alla droger, tabletter och andra beteenden som vi på Valet behandlar som beroende, såsom socker, sex, spel, träning etc även kallade processberoenden.Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar, som alkohol och droger kan ge och ska inte använda alls.

  För att skydda den som är ung finns det åldersgränser för när man får köpa alkohol.

  Ring oss! 031-424940 

Det går att sluta dricka

Det går att bli av med alkoholproblem.
Det första steget är att erkänna för dig själv att alkoholen har blivit ett problem och att du behöver hjälp. Det är bra om du kan prata med någon annan om det, till exempel en kompis eller någon vuxen som du litar på.

Det finns olika sorters hjälp som du kan få för att sluta dricka. Det vanligaste är att prata med någon som är van att hjälpa och ge stöd till personer med missbruk.
Både du själv och personer omkring dig kan få stöd.
Du kan ringa hit till oss med dina frågor och funderingar och det finns så kallade självhjälpsgrupper där du kan träffa andra i liknande situation.
Det brukar vara skönt att få prata om sina erfarenheter, och att höra att man inte är ensam. För det är du inte!
Vi vet att det är svårt att sluta på egen hand och därför fungerar vår behandling. Du går ihop med andra som också lider av ett beroende.
Vi jobbar efter mottot:
ETT BEROENDE FLERA UTLOPP!

Så länge kan droger spåras


På Valet använder vi oss av drogtester, som en säkerhet och ett verktyg för våra klienter och deras arbetsgivare eller annan uppdragsgivare. Vi vet att testerna även ses som ett stöd i det arbete våra klienter lägger ner på sin nykterhet/drogfrihet.

Droger kan spåras olika länge i urinen. Hur länge de kan påvisas beror bland annat av dess kemiska egenskaper, hur kroppen kan bryta ned dem och utsöndra dem i urinen. Det finns dock stora skillnader i utsöndring mellan olika individer och även faktorer som dos och användningsfrekvens spelar stor roll.
Nedanstående detektionstider är hämtade från RMV, Rättsmedicinalverket.

Cannabis
Normalt upp till 1 vecka vid sporadisk användning, men detektionstiden kan förlängas upp till flera månader efter långvarigt kraftigt bruk

Amfetamin
Upp till 1 vecka

Kokain
Normalt ca 3 dygn

Opiater (t.ex. heroin)
Normalt ca 3 dygn

LSD
Upp till 1 dygn

Bensodiazepiner
Detektionstiden varierar stort beroende på vilken bensodiazepin som intagits och metodernas känslighet. Detektionstider upp till en vecka är inte ovanligt.

Alkohol
Alkoholpåverkan kan konstateras med utandningsprov eller blodprov.
Konsumtion under de senaste dygnen kan påvisas med analys av vissa korttidsmarkörer för alkoholintag (t.ex. etylglukuronid).
En längre tids överkonsumtion kan påvisas genom blodprov och analys av alkoholmarkören CDT eller fosfatidyletanol (Peth).

Källor:
Rättsmedicinalverket.

Utbildning – Beroende i arbetslivet

Heldagsutbildning - beroende i arbetslivet

Att vara beroende… och leva drogfri innebär en ny livsstil, nytt sätt att leva - livet ut.

22novVi på Valet brinner inte bara för våra klienters drogfrihet, utan också för att inspirera till en meningsfull tillvaro och att värna om hälsan - livet ut. Vi vet också hur viktig arbetsplatsen är för de flesta av oss och här det finns stora möjligheter till att upptäcka, påverka och stötta! I vår öppna heldagsutbildning får du med personalansvar uppdaterad information om vad ett beroende egentligen handlar om och hur chefer och kollegor kan stötta och hjälpa i tillfrisknande. Läs mer»

 

1 2 3 4