Anhörig – och medberoendehelg

posted in: Beroende, Utbildning

Var går gränsen… mellan medberoende och att bryr sig om sina närstående?

19-20novAtt hjälpa och värna om sina nära och kära är något som ingår i både föräldraskapet och i att vara en god vän. Men när det tär på den anhörige både psykiskt och fysiskt finns det risk för att relationen blir dysfunktionell där flera familjemedlemmar mår dåligt. Anhörig- och medberoendehelgen har till syfte att ge en introduktion till beroendesjukdomen samt vilka metoder och verktyg som finns för att kunna tillgodose sina egna behov och att skapa en varaktig förändring i livet – till nytta för hela familjen. Läs mer»

Utbildning – Beroende i arbetslivet

Heldagsutbildning - beroende i arbetslivet

Att vara beroende… och leva drogfri innebär en ny livsstil, nytt sätt att leva - livet ut.

22novVi på Valet brinner inte bara för våra klienters drogfrihet, utan också för att inspirera till en meningsfull tillvaro och att värna om hälsan - livet ut. Vi vet också hur viktig arbetsplatsen är för de flesta av oss och här det finns stora möjligheter till att upptäcka, påverka och stötta! I vår öppna heldagsutbildning får du med personalansvar uppdaterad information om vad ett beroende egentligen handlar om och hur chefer och kollegor kan stötta och hjälpa i tillfrisknande. Läs mer»

 

1 3 4 5 6