En helg med både skratt och tårar

posted in: Beroende, Utbildning, Workshop

.. men mest en massa kunskap och lärdomar!


Janique Svedberg höll nu i helgen årets första Workshop i Medberoende. Ett helt nytt gäng modiga människor har tillsammans fått lära sig ta ansvar för sig själva och vända fokus från någon annan till sig själv, äga sitt eget liv och inte vara ett offer för medberoendet, andra människor eller omständigheter.
Vill du veta mer om MEDBEROENDE är du välkommen att ringa eller maila oss
031 – 42 49 40
info@valet.se

Att vara medberoende

Medberoende är ett tillstånd, som kan drabba en människa som lever tillsammans med en person som har dysfunktionella mönster.

Workshop Medberoende – anmäl dig här!

Den andra människan kan vara ett barn, en vuxen, en älskare, en make, maka, en bror, syster, farförälder, förälder, en patient eller vän. Efterhand som medberoende har börjat bli ett mer känt begrepp, har det blivit synligt att allt fler människor utvecklat ett medberoende.
Personer med medberoende kan vara:

 •  Vuxna barn till alkoholister, narkomaner och människor med psykiska sjukdomar.
 •  Partners eller anhöriga till personer med missbruk.
 •  Människor med förhållande till kroniskt sjuka personer.
 •  Föräldrar till barn med beteendestörningar eller missbruk.
 •  Personer med förhållande till oansvariga människor.
 •  Yrkesfolk såsom sjuksköterskor, socialarbetare och andra inom vårdyrken.
 •  Även missbrukare i tillfrisknande märker att de är medberoende och många gånger varit det långt innan de blev kemiskt beroende.

En medberoende person som bryter upp ur en relation, söker sig oftast till en ny problemperson att ta hand om, om man inte blir medveten och därmed ändrar sitt beteendemönster.

Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är missbrukare i hopp om att kunna hjälpa, en del lär sig detta beteende redan som barn medan andra lär sig det senare i livet.
Karaktäristiska drag hos medberoende är bland annat följande:
De styrs av andras känslor, tankar och handlingar, de känner sig ansvariga för andra människors beteende, är ofta omedvetna om vad de själva vill och behöver, känner sig säkrast när de ger, attraheras ofta av människor med behov, attraherar människor med behov, känner sig uttråkade och tomma om de inte har någon att hjälpa, överreagerar känslomässigt, tror att deras beteende är andra människors fel.

Att vara medberoende, att vara helt upptagen av en annan persons missbruk, psykiska ohälsa eller handikapp, och låta detta påverka sitt liv och leverne, är inte en sjukdom i vetenskaplig bemärkelse och diagnostiseras inte som en sjukdom – ännu – men det klassas som ett beroende.
Men precis som när det gäller andra beroenden finns det vissa gemensamma nämnare hos de människor som utvecklat ett medberoende.

Om du känner igen dig i mer än hälften av dessa påståenden, kan det finnas en risk att du har utvecklat ett så kallat medberoende.

 1. Svårigheter att upprätthålla meningsfulla relationer; flyr när människor börja komma för nära
 2. Andra människors mående påverkar ditt eget mående; mår någon annan dåligt börjar du må dåligt.
 3. Överreagerar på förändringar; tycker inte om dem
 4. Tenderar att reagera istället för att agera
 5. Isolering; du drar dig undan vänner och familj
 6. Rädsla inför auktoriteter
 7. Svårt att uttrycka ilska; rädd för att bli avvisad
 8. Är beroende av spänning, dramatik eller kaosskapande handlingar; när livet är harmoniskt kommer oro och ångest 
 9. Undviker relationer för att inte bli övergiven
 10. Blandar samman kärlek och omvårdnad
 11. Svårt att sätta tydliga gränser
 12. Starkt kontrollbehov

Du kan bli fri från ditt medberoende!

Workshop Medberoende – anmäl dig här!

 

Medberoende?

posted in: Beroende, Workshop

Är du en av de ca 4 miljoner föräldrar, barn, syskon och partners till personer med beroendeproblematik?

Att leva nära någon som långsamt förstör sitt liv genom ett beroende innebär ofta att leva med ångest, nedstämdhet, sorg och saknad. Många anhöriga känner rädsla och förtvivlan och söker svar på frågor som; Hur ska jag kunna hjälpa? Hur ska jag ta hand om mig själv? Hur ska jag förhålla mig? Vad ska jag göra? Vad ska jag säga?

Carina Bångs bok ”Du är viktig!” kan vara ett stort stöd för dig som är anhörig till någon med alkohol eller narkotikaproblem.
Boken innehåller fakta om beroendesjukdomar. Här får du kunskap om beroendesjukdomar och medberoende. I boken varvas kunskap och reflektionsövningar med citat hämtade från intervjuer med personer med eget beroende och medberoende. Allt på ett sätt som gör att läsaren kan plocka till sig de svar och verktyg man behöver för att klara hantera smärtsamma känslor och tankar, som anhöriga ofta bär på.

I januari har vi på Valet en workshop i Medberoende, som innehåller material från Carina Bångs tidigare bok ”Släpp kontrollen och vinn Frihet”
Kika in under fliken Utbildningar

Medberoende

1 2 3